Gravferd nå som «samfunnsviktig funksjon»

Gravferd nå som «samfunnsviktig funksjon»

Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon. Det mest vesentlige Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og...
Kirkene sammen i bønn

Kirkene sammen i bønn

Søndag 22. mars var kirkene i Norge samlet til felles bønnedag. På denne siden kan du se hele bønnedagen, sammen med et forslag til hvordan du kan gjennomføre din egen bønnesamling, noen ferdigskrevne bønner, bønneemner og eget opplegg for barn og familie. SE HELE...
Jeg er oppstandelsen og livet

Jeg er oppstandelsen og livet

Jesus er oppstandelsen og livet Blogginnlegg av Erhard Hermansen ”Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som tror på meg skal i all evighet ikke dø”, sier Jesus til Marta i Johannes 11.25. En påskemorgen står jeg ved...
Hadelandskirker

Hadelandskirker

Hadelandskirker: Potetfestival førte til et økumenisk felleskap 15 septemper så arrangeres det en fellesgudstjeneste på Potetfestivalen i Gran der 15 ulike forsamlinger er representert.  Tross ulike måter å uttrykke seg på, så kommer mennesker fra ulike forsamlinger...
Brødet fra himmelen

Brødet fra himmelen

24 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25 De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter...