Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.
Foto: Kristoffer Nærø Ytterland

Hva venter oss som kirker og organisasjoner 20 år frem i tid? Hvordan ser samfunnet ut da til forskjell fra nå? Hva kan vi forvente når det gjelder etnisitet og demografi? Hvordan ser ungdomskulturen ut om 20 år? Hvilke tendenser ser vi til endringer i holdninger til trosspørsmål og -praksis som kan gi andre forutsetninger enn i dag? Hvordan kan vi som kirker, menigheter og ledere forberede oss på å møte nye tider?

Kirken er bærer av et budskapet som aldri forandres, om Guds ubetingede kjærlighet til oss. Det står fast, alltid! Samtidig trenger kirken stadig å fornyes. I løpet av mars arrangeres regionaløkumeniske konferanser med tema «Kirke i en ny tid» hele ni steder i landet. Bak samlingene står Norges Kristne Råd i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling. Det er viktig for Norges Kristne Råd å fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet, å styrke kristent nærvær i det offentlige rom, og å fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor vil Norges Kristne Råd være en bidragsyter i samtalene om hvordan kristen tro formidles og kommuniseres i vår tid – og framover.

Gjennom erfaringsdeling, refleksjon og dialog håper vi sammen å tenke kreativt om hvordan vi skal være kirke på nye måter. For kirkene sammen fremmer liv, i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

I Jeremia 29 leser vi hvordan Guds folk var bortført i eksil i Babylon, til et folk som trosset Gud og til profeter som stod frem med løgnaktige profetier. Det var helt sikkert gode grunner til å ønske seg bort, finne seg et sted der de kunne skjule seg, langt borte fra byen. Men løftet i vers 11 om fredstanker, framtid og håp er ikke knyttet til flukt eller isolasjon, men til å ta bolig i byen, til å integreres fullt og helt. «Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred».

Som kirke er vi kalt til å være synlige og frimodige, midt i byen, midt i det samfunnet vi er en del av. I 2008 ble jeg som pastor spurt om kirkene i Herøy kunne arrangere storfamiliegudstjeneste på hovedscenen under Maritim Sommerfestival. Siden har kirkene vært der, på de ulike festivaldagene, synlig og tilstede.

Å være kirke i en ny tid, handler om ord og handling, om frimodig formidling av det som står fast, Guds ubetingede kjærlighet, og om diakonien, ansvaret for vår neste. Som kirke trenger vi samtidig å finne nye og kreative måter å være kirke på. Dette kan vi best finne ut av sammen.

I mars arrangerer vi regionaløkumeniske samlinger rundt temaet «Kirke i en ny tid». Les mer om dette arrangementet her.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!