Økumenikk

Inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.

Norges Kristne Råd

 

Norges Kristne Råd er en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn som med bibelen som kilde  tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.

Økumeniske Norges Kristne Råd skal

 • fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.
 • fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i det offentlige rommet.
 • fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt
 • fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på alle plan.
 • arbeide for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred.
 • arbeide for å verne skaperverket mot ødeleggelse for at alle kan erfare livets fylde
 • ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige og å være et kontaktledd og bistå medlemmene i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i forhold til det offentlige.
 • medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne trossamfunn.
 • delta i økumeniske organisasjoner og i interreligiøse organer og sammenhenger, samt representere rådet i disse.
 • et redskap for samhandling i kirke og samfunn
 • en serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

 

Hva er økumenikk?

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.

Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker. Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke. I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).

I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.

Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:

 • Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
 • En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
 • Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
 • En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

 

Økumenikkprisen

Retningslinjer:

Styret for Norges Kristne Råd har etablert økumenikkprisen. Økumenikkprisen tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for handlinger og holdninger som styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt.  Prisen er både uttrykk for anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid.

Medlemssamfunn, observatører og tilsluttede økumeniske organisasjoner i Norges Kristne Råd inviteres til å nominere kandidater for tildeling av prisen. Styret fastsetter hvem som skal tildeles prisen. Prisen deles ut i forbindelse med Generalforsamlingen i Norges Kristne Råd.

Økumenikkprisen 2023 gikk til Lia gård. F.v Erhard Hermansen, Mareike og Ingar Bø, Berit H Agøy. (Foto: Gjermund Øystese/NKR)

Tidligere tildelinger

 • 2023 Lia gård
 • 2021 Helga Haugland Byfuglien
 • 2019 Stiftelsen Skjærgårdsgospel
 • 2017 Sven Oppegaard
 • 2015 Turid Karlsen Seim
 • 2013 Anne Karin og Ommund Rolfsen
 • 2011 Egil Svartdahl
 • 2009 Jorunn Wendel
 • 2007 Arne Sand
 • 2006 Peder A. Eidberg
 • 2005 Ansgar Teologiske Høyskole og Det Teologiske Menighetsfakultet
 • 2004 Det norske Bibelselskap
 • 2003 Edin Løvås
 • 2002 Ingrid Vad Nilsen
 • 2001 Møre Jubileum 2000
 • 2000 Jubileum 2000 Arendal
 • 1999 Trondheim kristne råd
 • 1998 Per Voksø
 • 1997 Sarpsborg menighet i Den norske kirke og Metodistkirken i Sarpsborg