Kvinnenes internasjonale bønnedag

Velkommen til nettsiden for kvinnenes internasjonale bønnedag

Hjem

Første fredag i mars arrangeres Kvinnenes internasjonale bønnedag. I 2024 faller fredagen på 1. mars.

Tema for 2024:

«Jeg bønnfaller dere … bær over med hverandre i kjærlighet»

Årets bønnetema

Palestina ble valgt som fokusområde for årets bønnedag allerede i 2017. I materialet de ga oss for over et år siden, ber de oss om å stå sammen med dem i bønn for fred og for kjærlighet og enhet i Kristus.

Siden da er konflikten i Midtøsten drastisk forverret. Den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen er ekstremt kritisk, og lidelsene enorme.

På årets bønnedag står vi sammen med våre søsken og roper til Gud om fred, rettferdighet, trøst og helbredelse i Midtøsten. Ja, vi ber om at vi i alle i sannhet må få vilje og kraft til å bære over med hverandre i kjærlighet.

Prosjektene vi støtter i 2024 arbeider for dialog og forsoning mellom palestinere og israelere, mellom kristne og muslimske palestinere, og med relasjonsbygging og disippelgjøring blant troende med muslimsk bakgrunn i Palestina.

Velkommen til å delta!

Se og følg vår Facebook-side for oppdateringer før og på dagen!

REGISTRER DITT ARRANGEMENT HER

 

Ønsker du å støtte prosjektet?

Gi en gave

Her kan du lese artikler som er relatert til bønneuken

Artikler

Ny bønn for Kvinnenes internasjonale bønnedag

Ny bønn for Kvinnenes internasjonale bønnedag

Materiellet til bønnedagen ble utarbeidet for over et år siden. Siden da er konflikten i Midtøsten drastisk forverret. I lys av denne situasjonen er det formulert en ny bønn og annet materiale.

Kvinner ber sammen for fred i Midtøsten

Kvinner ber sammen for fred i Midtøsten

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2024 nærmer seg. Over hele landet samles grupper lokalt, i et fellesskap av kristne kvinner som er både verdensvidt og gammelt. Les teologisk rådgiver, Ester M. Lorentzens refleksjon om bønnedagen!

Materiell til bruk under bønnedagen

Kontakt den norske komiteen

Bønnedagen er internasjonal

«Kvinnenes internasjonale bønnedag er et imponerende økumenisk initiativ! Den feires hvert år i over 170 land. Den representerer et viktig bidrag for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. I tillegg legger den et viktig grunnlag for samhandling om en lang rekke diakonale utfordringer.»

Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristne Råd

Inger Marie A. Oppegård, leder av bønnedagskomiteen

På Kvinnenes internasjonale bønnedag binder vi verden sammen i bønn. Når vi våkner, har andre allerede bedt i øst og når vi går til hvile, fortsetter andre på bønneringen i vest.

«Takk for at din kirke aldri sover, mens jorden ruller uten stans. Ditt folk i vekselsang deg lover for nattens ro og dagens glans.» Det er flott å være en del av et verdensvidt økumenisk fellesskap av kristne kvinner som er forent i bønn og Guds ord.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.