Kvinnenes internasjonale bønnedag

Velkommen til nettsiden for kvinnenes internasjonale bønnedag

Hjem

Første fredag i mars arrangeres Kvinnenes internasjonale bønnedag. I 2024 faller den til 1. mars.

Tema for 2024:

«Jeg bønnfaller dere … bær over med hverandre i kjærlighet»

Historikk

Kvinnens internasjonale bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene.

I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.

På den internasjonale bønnedagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.

Velkommen til å delta!

Ønsker du å støtte prosjektet?

Gi en gave

Materiell til bruk under bønnedagen

Kontakt den norske komiteen

Bønnedagen er internasjonal

«Kvinnenes internasjonale bønnedag er et imponerende økumenisk initiativ! Den feires hvert år i over 170 land. Den representerer et viktig bidrag for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. I tillegg legger den et viktig grunnlag for samhandling om en lang rekke diakonale utfordringer.«

Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristne Råd

Inger Marie A. Oppegård, leder av bønnedagskomiteen

På Kvinnenes internasjonale bønnedag binder vi verden sammen i bønn. Når vi våkner, har andre allerede bedt i øst og når vi går til hvile, fortsetter andre på bønneringen i vest.

«Takk for at din kirke aldri sover, mens jorden ruller uten stans. Ditt folk i vekselsang deg lover for nattens ro og dagens glans»! Det er flott å være endel av et verdensvidt økumenisk fellesskap av kristne kvinner som er forent i bønn og Guds ord.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.

Besøk oss gjerne på Facebook