Kirke på nye måter

Arrangement

Se opptak av webinaret: Å være kirke på nye måter, norske fortellinger

Webinar og fagsamlinger

Pioner-utdanning

Norske fortellinger

Ressurssiden

Bøker og rapporter

Podcast 

Blogg og nyhetsinnlegg

Avisartikler

I en tid der kirken i store deler av den vestlige verden mister sin posisjon i samfunnet utfordres kirkene til å tenke nytt om det å være kirke.

Hva har kirken å si til det moderne samfunnet? Hvordan kan kirken være sann, aktuell og relevant for mennesker i dag? Hvordan finner menneskers seg hjemme i den kristne tro?

 

Kirkene sammen ønsker å løfte opp denne utfordringen. Derfor har Norges Kristne Råd siden 2018 vært med å heie på gode og modige initiativ.

Gjennom ulike webinar, fagdager og  inspirasjonssaminger løfter vi frem de gode forsøkene og eksemplene på å være kirke på nye måter. På denne nettsiden vil vi også samle mye ressurser og informasjon som vi håper vil bli til nytte og inspirasjon.

Bak dette prosjektet ligger også en bevissthet om kirkenes kall til å nå bredt og langt ut med de gode nyhetene. Derfor oppfordrer og støtter vi hverandre til å stille utfordrende spørsmål som:

  • Hvem vil vi som kirke aldri kunne nå om vi forsetter akkurat som i dag?
  • Hvordan kan den kristne tro, evangeliet og kirke se ut og bli levende blant mennesker i våre nabolag?

Mye av dette handler om ønsket om å lære nytt om hvordan kirken kan se ut i dag og fremover, og å følge med på hva Gud gjør i landet vårt i dag. Godt samarbeid og læring mellom kirkene er en viktig ressurs i dette arbeidet.

Internasjonale relasjoner har vært, er og vil bli viktig for også å kunne lære av både våre naboland og land lengre borte. Fresh Expressions of Church (FX) begynte å rulle som en bølge eller vekkelsesbevegelse for 20 år siden i England. Nå er dette et omfattende internasjonalt nettverk over flere kontinent, som også vi i Norge får være del av. Særlig nyttig og lærerik opplever vi de skandinaviske relasjonene med Nya sätt att vara kyrka i Sverige og Kirke på vej i Danmark.

Her i Norge har en egen ressursgruppe vært et nav i hele prosjektet, og en egen stillingsressurs som prosjektleder er knyttet til staben i Norges Kristne Råd.

Andre erfaringer

I Norge har vi mye å lære fra Fresh Expressions of Church i England

Innlegg

Relasjon til Fresh Expressions of Church (Fx int.)