Økumenikkprisen 2019

Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne.

Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne.

Norges Kristne Råd har delt ut Økumenikkprisen 16 ganger siden 1997. Dette er en pris som tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for handlinger og holdninger som styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Prisen er både uttrykk for en anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid.

Det er styret i Norges Kristne Råd som fastsetter hvem som skal tildeles prisen, etter nominasjoner fra medlemskirker og observatører. Blant tidligere vinnere finner vi Trondheim Kristne Råd, Edin Løvås, Det Norske Bibelselskap, Ansgar Teologiske Høyskole, Det Teologiske Menighetsfakultet, Egil Svartdahl, Turid Karlsen Seim, Anne-Karin og Ommund Rolfsen.

Økumenikkprisen 2019 understreker betydningen av musikk og kultur i økumenisk arbeid, spesielt i arbeid rettet mot ungdom og unge voksne.

Årets prisvinner er en stiftelse som gjennom flere tiår har vist genuin vilje til å samarbeide med alle gode krefter som ønsker at Jesus skal bli kjent. De arrangerte sin første økumeniske ungdomsfestival i Kragerø allerede i 1981, og siden den tid har festivalen vokst til å bli Nord-Europas største kristne musikkfestival for ungdom. Som om det ikke var nok, har stiftelsen utvidet seg – og står i dag bak 4 andre store økumeniske festivaler som treffer et bredt publikum.

Stiftelsens arbeid har fokus på å være Jesusnær, samlende og motiverende. Dette kommer til uttrykk gjennom festivalene Skjærgårds Music and Mission Festival, Skjærgårdssang, Barnegospelfestivalen, Russetreffet, Skärgårdssång i Sverige, 24 Hours og en rekke andre arrangementer og konserter.

Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel.

Foto: Haakon Sundbø

 

– Vi er veldig glade for tildelingen av økumenikkprisen, sier daglig leder i Skjærgårdsgospel Jarle Storebø. – For oss bekrefter den at vi får til det vi vi i alle år har jobbet for, nemlig å fokusere på det som samler alle kristne.

– Stiftelsen Skjærgårdsgospel har i snart førti år drevet formidling av evangeliet gjennom musikk og kultur. Betydningen av Skjærgårdsgospel som økumenisk kraft er enorm, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Om dere ikke har anledning til å være tilstede under utdelingen vil vi kunne være behjelpelige med bilder. For spørsmål eller kommentarer;

  • Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristne Råd. hermansen@norkr.no eller tlf 90061511.
  • Jarle Storebø, daglig leder i Stiftelsen Skjærgårds. jarle@sginfo.no eller tlf 90527404

FAKTA

Eksempler på Skjærgårds som økumenisk samlested:

  • Alle menighetene i Bamble står samlet bak festivalen Skjærgårdssang. Festivalen har vært en utløsende faktor for utvidet samarbeid på tvers av menigheter i området
  • Standsgata på Skjærgårds Music and Mission Festival samler rundt 60 aktører: Organisasjoner, aviser, skoler og prosjekter. Ungdom som deltar på festivalen blir eksponert for bredden av Kristen-Norge.
  • På spørsmål om hvor de primært hører hjemme, svarer deltakerne på Skjærgårds Music and Mission Festival slik:

DNK                                          38,7 % 

Frikirka                                     11,3    

Pinsemenighet                          6,7      

Misjonsforbundet                      6,1      

Normisjon/Acta                         4,7      

NLM                                         3,2      

KRIK                                          2,9      

«Annet», eller andre svar           6,9 *

ikke svart                                  3,1

Flere enn ett svar                      19,5    

* bla. metodister, baptister, Guds Menighet, IMF, NKSS; KFUK/KFUM og UIO

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!