Her er ikke mann eller kvinne - eller hva?

En undersøkelse av kjønnsfordeling i styrer og menighetsråd i Norges Kristne Råds medlemssamfunn.

Norges Kristne Råd (NKR) som organiserer mer enn 20 kristne kirker og trossamfunn i Norge har gjennomført en undersøkelse av kjønnsfordelingen i styrer og menighetsråd både sentralt og lokalt i medlemssamfunnene.

Bakgrunnen for undersøkelsen er behovet for mer faktabasert kunnskap om situasjonen på dette området. Undersøkelsen retter seg først og fremst mot sentrale og lokale ledere i medlemssamfunn og tilhørende menigheter. Den kan danne grunnlaget for samtale både om årsaker til forskjeller i kjønnsfordelingen om hvordan man best kan arbeide for å styrke deltakelsen fra både kvinner og menn i menighetsråd og styrer.

Til tross for at ingen av NKRs medlemssamfunn utelukker kvinner fra styrende organer, er det store forskjeller mellom dem når det gjelder kvinnelig representasjon. Et annet interessant trekk ved funnene i undersøkelsen er at en del menigheter har vanskeligheter med å rekruttere menn til styreverv.

Spørsmålet om kvinners og menns deltakelse i menighetsråd og styrer i trossamfunn og lokale menigheter har også på offentlige agendaen med jevne mellomrom. Både spørsmålet om krav til radikal kjønnskvotering som betingelse for å motta offentlige tilskudd og liknende, har nødvendiggjort en kartlegging slik at både trossamfunn, relevante myndigheter og politikere kan ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for å diskutere denne type spørsmål.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!