Kirkene sammen

Skrevet av Terje Aadne | 13 desember 2018

Temaene for advent i kirkeåret er Håp, fred, glede og kjærlighet.
Adventstidens er forventning og håp. Vi feirer at Jesus har kommet og at han skal komme igjen for å gjøre allting nytt. Det er gleden over at Jesus kom for å gi oss fred på jord og det er håpet om at hans oppstandelse gir oss evig liv.

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste» (Jesaja 9.6)

Skrevet av Terje Aadne, Generalsekretær i det norske Baptistsamfunn

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» (Joh. Åp. 21.3-5).

I dette ordet kan vårt håp slå rot, som det står i Hebreerbrevet 6,19. «Håpet er et anker for sjelen»

Som kirkene sammen kan vi synliggjøre Den treenige Gud og synliggjøre at Jesus er Verdens Lys og Verdens håp.

Med hver våre tradisjoner, historier og teologiske profiler er vi en del av Guds mangfoldige kirke. Når vi arbeider sammen kan våre medmennesker få se at kirkenes enhet på tvers av våre ulikheter reflekter et guddommelig og rikt mangfold. Da kan våre forskjellige trosuttrykk også nå ut til et like stort mangfold av mennesker som trenger å se hvem Jesus er. 

Jeg hadde for to uker siden gleden av å være til stede når Norkirken i Grimstad overdro sitt kirkebygg til Carson Baptist Church, med tilstedeværelse fra lokalsamfunnet.

Ordførerens hilsen til menighetene var blant annet at de kunne være med til å skape en åpen Himmel over Grimstad. For meg ble det et sterkt bilde på et lokalsamfunn som ser kirker velsigne hverandre. Takk til Norkirken!

Som kirker har vi også ansvar for å arbeide for en rettferdig verden. 
Jesus sa i Bergprekenen at salige er de som tørster etter rettferdighet og salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

NKR var medarrangør av Rettferdskonferansen. Vi trenger kirker som tør å være en profetisk røst inn i vårt samfunn når det gjelder de grunnverdier vårt samfunn skal være bygget på; rettferdighet, forvaltning av jorden, trosfrihet, menneskeverd og fred.

I november avleverte NKR et opprop mot menneskehandel, signert av hele Kirke Norge til sentrale stortingspolitikere på løvebakken. Vi synliggjorde en felles stemme mot urettferdighet, mot moderne slaveri!

Mitt håp er at kirkene sammen kan løfte opp Jesus som Verdens Lys og arbeide for en rettferdig verden.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!