Bön för Kristen enhet

Per Anders Sandgren,| 15 januar 2019

I fredags (11 jan) delade jag för en stund gemenskapen i Bönn for Oslo; tidebön, samtal, fri bön och lovsång. Andras böner blev mina egna och vi utgjorde tillsammans under några timmar en synlig enhet i Kristus. Den synliga enheten innebar inte att skillnaderna mellan deltagarna inte fanns där; vi kom från olika traditioner, har olika ideal för gudstjänstfirande och har också olika ståndpunkt i flera känsliga teologiska frågor. Ändå fanns enheten där eftersom vi gemensamt kan stämma in i kyrkans tidigaste bekännelse – ”Jesus är Herre”.

Att be som Jesus ber

Att fortsätta be och verka för alltmer synlig enhet är alla kristnas uppgift. Vi ber för varandra, vi ber för andra och vi ber med böner som är andras – det är ett sätt att uttrycka en synlig enhet som Kristus och den världsvida kyrkan ber för. För det är väl det vi tror; att den bön Jesus började be här i tiden, ”jag ber att de alla skall bli ett…”(Joh 17:21ff), är en bön som Kristus fortsätter be för vår och världens skull.

Per Anders Sandgren, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge

 

Böneveckan

Nästa vecka genomförs världens största ekumeniska manifestation. Böneveckan för Kristen enhet äger rum samtidigt i cirka 120 länder. Det sker den 18-25 januari varje år. I år har materialet med texter och böner utformats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Temat är ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”, ord hämtade från femte Moseboken (kap 16:18-20). I det bibelstället ger Mose direktiv åt folket att utse domare som dömer rättvist, inte är partisk och inte tar mutor. Det är social rättfärdighet som skall visa att man tillhör gudsfolket. Arbetsgruppen i Indonesien skriver varför de valt dessa ord som tema; ”Bara genom att ta till oss Jesu bön att ”de alla ska bli ett” kan vi bära vittnesbörd om en levande enhet i mångfald. Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår att bekämpa orättfärdigheten och tjäna behoven bland dess offer. Drivna av denna delaktighet fann vi att orden från femte Moseboken talade på ett kraftfullt sätt i vår situation.”


Vandra med andra i bön

Nu inbjuds vi att be med varandra för kristen enhet, som enskilda eller som församlingar i denna särskilda vecka. Det gör vi i gemenskap med många miljoner kristna i över 100 länder – det är en mäktig tanke.
Synligt och konkret är vi några församlingar uppe på Hammersborg i Oslo, som varje år i böneveckan   går en vandring mellan kyrkorna för att be med och för varandra. Vi är en brokig skara från anglikansk, luthersk, katolsk och ortodox tradition som har våra församlingskyrkor inom en radie av 500 meter. Vi hör varandras klockor som ringer till gudstjänst året om – redan i det finns en hörbar enhet – men så möts vi för att se varandra och dela varandras bön och längtan efter kyrkans synliga enhet. Det skapar inga tidningsrubriker och förändrar inte kyrkohistorien men för oss som är med är det viktigt att göra det lilla vi kan – att låta Jesu bön och vår handling mötas på något sätt.

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!