Gravferd nå som «samfunnsviktig funksjon»

Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon.

Det mest vesentlige

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars.

Nøkkelpersonell for avvikling av gravferder vil være en del av dem som kan benytte barnehage- og skoleplass. Se: Regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Tilbud

Dersom man mener å oppfylle vilkårene tar man kontakt med kommunen/ barnehagen og viser til vedlagt skriv «Personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for utfyllende informasjon.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Se regjeringen sin liste over kritiske samfunnsfunksjoner her.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!