Kirke i en ny tid

Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette.

Hvordan ser samfunnet ut om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken, hvilke trender vil få mindre innflytelse, og hva med nye og viktige trender? Hva med barn og unges situasjon? Hva er stabilt i kirken, og hva kan og må endres?

Hva kan engelske kirker dele med oss fra England som er langt mer sammensatt og mindre kirkepreget enn Norge? I England er det femten års erfaring med Fresh Expressions of Church (FX). FX heier både på tradisjonsrike menigheter som forandrer seg og på nye, uvanlige menighetsplantinger. Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) har tjue års erfaring med forandring i etablerte menigheter.

Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid».

 

To uker i mars 2019 inviterer vi til samlinger i ni norske byer. 

Ulike kirker har stilt lokaler til rådighet, og vi håper å samle bredden i kirkelandskapet.

 

Bidragsytere som blir med oss disse dagene:

Kath og Pete Atkins har bodd på landsbygda i Lincolnshire siden 1979. Pete arbeidet i mange år som allmennlege. Sammen med andre plantet de Threshold som er del av nettverket Ground Level. Kath og Pete er teamkoordinatorer i FX. De brenner for Fresh i Fresh Expressions of Church.

Graham Cray er pensjonert biskop i Den anglikanske kirke. Han har ledet FX-teamet, ledet arbeidsgruppa bak rapporten Mission-shaped Church. Han samler en enestående praktisk erfaring og teologisk innsikt i FX. Siden 2004 er det etablert over 3000 nye uttrykk for kirke (FX) i England innen flere av de store kirkesamfunnene.

Graham Gray

I tillegg deltar Erhard Hermansen (generalsekretær i Norges Kristne Råd), Ommund Rolfsen og Kjetil Sigerseth (NaMu Norge), Bente Sandtorp (Home Church), Astri Seljåsen Torp (Lillesand Misjonskirke), samt flere lokale representanter for kirke på nye måter.

Søndagsskole

Formidling av tro til nye generasjoner i vår tid er spennende. I søndagsskolesammenheng er det spesielt tre trekk som blir vektlagt som det viktigste vi gjør overfor de unge, å behandle barn slik Jesus gjorde – med en egen selvstendig tro, oppjusterer nivået av engasjement overfor nye generasjoner fra å være viktig til å bli det aller, aller viktigste vi gjør i en menighet og la nye uttrykk for barnegrupper gro frem sammen med de tradisjonelle søndagsskolene. 

Tid og sted for arrangementet

Tidspunkt for alle samlingene er fra 10:00 – 15:00. Dette blir servert lunsj. Arrangementet koster 400 kroner. 

4. mars: Rogaland, Frøyland og Orstad Kirke, Sandnes

5. mars: Hordaland, Centralkirken, Bergen.

6. mars. Trøndelag, Frelsesarmeen, Trondheim

7. mars: Troms Tromsø frikirke

8. mars: Nordland/Troms, Harstad kirke

25. mars: Møre og Romsdal, Molde domkirke

26. mars: Østfold, Fredrikstad, Baptistkirken

27. mars: Agder, Hånes Frikirke, Kristiansand

28. mars: Vestfold, Solvangkirken, Tønsberg

  

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!