Hadelandskirker: Potetfestival førte til et økumenisk felleskap

15 septemper så arrangeres det en fellesgudstjeneste på Potetfestivalen i Gran der 15 ulike forsamlinger er representert.  Tross ulike måter å uttrykke seg på, så kommer mennesker fra ulike forsamlinger sammen om å lage en felles gudstjeneste.

Hadelanskirker er et samarbeid som først og fremst har handlet om å arrangere en felles gudstjeneste på potetfestivalen på Hadeland. Styreleder på Jaren Misjonshus, Ellinor Teisbo Haldorsen var en av de som tok initiativet til “Hadelandskirker”.

– Potetfestivalen er nok det største årlige arrangementet her på Hadeland. Det arrangeres av handelsstanden i Gran sentrum, det er mye konserter, moteshow, tivoli, salg i butikkene, egen handlegate og mye mer. Det settes opp et stort telt som brukes hele uka, men søndagen har dette pleid å stå tomt – fram til vi spurte om å bruke det i 2017, sier Haldorsen.

Oppstarten

Etter at det ble gitt tillatelse til å brukte teltet til en felles gudstjeneste så startet den tidkrevende jobben å finne hvilke menigheter som eksisterte på Hadeland.

– Jeg måtte spørre mye rundt, google og ringe. Finne ut hvem som er ansvarlige og samle inn informasjon til de som kunne være kontaktpersoner. Vi endte opp med å være ca. 15 menigheter/organisasjoner som samarbeidet, sier Haldorsen.

Etter at menigheten/organisasjonene var kartlagt, så startet planleggingen av den felles gudstjenesten på Potetfestivalen den 17. September 2017.

Først inviterte vi alle til å komme på et felles planleggingsmøte. Vi starter alle møter vi har sammen med bønn og legger opp til noe sosialt ved at vi spiser sammen. Min tanke med slike planleggingsmøter er like mye at vi trenger å møte hverandre og bygge relasjoner, som at vi skal planlegge gudstjeneste. Ut ifra det første felles planleggingsmøtet våren 2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle representere mange ulike kirkesamfunn. Alle fikk mulighet til å melde seg til arbeidsgruppa, denne gruppa hadde som oppgave å planlegge mer detaljer rundt gudstjenesten.

 

Mange ulike forsamlinger er representert når «hadelandskirker» skal planlegge gudstjeneste.

 

Stor oppslutning

Den felles gudstjenesten på potetfestivalen fikk stor oppslutning. På første forsøk ble det samlet 300 mennesker på gudstjeneste. I 2018 kom det om lag 400 mennesker.

– Det var en god blanding fra mange kirkesamfunn, men også en god del som ikke er i kirka til vanlig, sier Haldorsen.

 

Barnekor

Et av tiltakene som er gjort i planleggingen av den felles gudstjenesten er å sette opp et barnekor der alle barn fra 5 år og oppover er velkomne til å være med. Det blir oppsatt øvelser i forkant.

-Vi har laget et barnekor for anledningen begge årene, der det har blitt med mange som ikke er kirkegjengere, da kom såklart foreldre og besteforeldre for å se på! I år skal vi arrangere denne gudstjenesten for tredje år på rad, og håper at dette kan fortsette å være en tradisjon fremover.

 

Kirkene sammen

Den felles gudstjenesten på Hadeland er et økumenisk initiativ, det er Haldorsen klar på.

Tanken bak gudstjenesten vi arrangerer sammen er todelt; at det skal bli større enhet mellom oss kristne og at vi sammen skal nå ut til de som ikke tror. Dette oppsummeres godt i Johannes 17, som er et kapittel med flere nøkkelvers som jeg har blitt minnet om, igjen og igjen i denne prosessen. Spesielt vers 21 oppsummerer disse to hensiktene: «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.»

  Over 400 samlet på potetfestivalgudstjeneste i 2018

  Nettside og facebook

  Samarbeidet “hadelandskirker” har en egen nettside og facebook side.

  Tanken bak det er at vi skulle samle informasjonen vi hadde samlet, så det ble lettere for folk å finne ut hvem vi er, hva som skjer og hvordan de kan finne oss. På facebook-siden prøver vi å legge ut informasjon fra alle menighetene om arrangementer og møter som vi vil invitere til. Det blir da lettere å besøke hverandre og for nye å finne frem til oss.

   

  Hvem er med?

  De som er med i samarbeideidet er Jaren misjonshus, Tryggheim, Moen bedehus, Den Norske Kirke i Gran, Den Norske Kirke i Lunner, Adventistene på Roa, Heimly, Betel Harestua, Salem Jaren, Livets Senter på Gran og Filadelfia på Grua, Misjonssambandet på Harestua, Den Eritreisk Ortodokse kirke i Gran, Betania på Roa og Det Norske Misjonselskap i Gran og Lunner. Frelsessarmeen, Den katolske Kirke og menighetene i Jevnaker har også blitt invitert med, men har hittil ikke hatt mulighet til å delta.

  Previous

  Next

  Legg til kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Ønsker du å dele?

  Gjerne del dette innlegget med dine venner!