Brødet fra himmelen

24 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25 De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
    28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30 «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31 «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34 Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35 Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
    36 Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.

 Johannes 6.24-36

 

«Brød for verden» stod det på den lilla fastebøssen fra Kirkens Nødhjelp som lå på kjøkkenbordet i barndomshjemmet. I hele min oppvekst hadde den sin faste plass og gjennom fastetiden ble vi daglig minnet om behovene som finnes.

Det er lenge siden «Brød for verden» var overskrift for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Påminnelsen trenger vi fortsatt, enten det gjelder nok mat, rent vann, eller andre livsnødvendige behov.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som kirke har vi vår del av ansvaret. «Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår», og «alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling» står det i tilknytning til bærekraftsmål 2 og 6.

Jesus lærte oss å be «Gi oss i dag vårt daglige brød». For noen er kampen for å få nok mat, rent vann eller andre grunnleggende behov en helt reell problemstilling. For andre er bønnen en påminning om at nok er nok.

I Somalia er mennesker tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av den langvarige tørken. Mange har slått seg ned ved byen Garowe hvor Kirkens Nødhjelp sørger for de grunnleggende behovene som rent vann og gode sanitærforhold blir dekket. Fortsatt er det mange mennesker i verden som ikke har rent vann.  Og i årets fasteaksjon skal vi alle få være med å «Gi et liv med vann»

Bærekraftsboka, som Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne råd, Mellomkirkelig råd og KFUK-KFUM har utviklet, gir en utfordring til oss alle: «Vi behøver ikke hamstre og vi skal ikke legge oss til forbruksvaner som belaster naturen og fellesskapet unødig. Vi skal ikke bare være opptatt av å tilfredsstille egne behov, men å kjempe – i bønn og arbeid – for en verden hvor alle får den maten de trenger».  

Gi oss i dag vårt daglige brød

Vi trenger den daglige næringen, ellers vil vi miste livskraften og bukke under. Jesus kjente dette godt fra sin egen samtid. På samme måte som mangel på mat eller tilgang til rent vann rammer millioner av mennesker i vår tid og forårsaker lidelse og død.  

Når vi ber «gi oss i dag vårt daglige brød», er det et uttrykk for de ulike behovene som finnes, slik som nok mat og rent vann, ja alt det grunnleggende vi trenger, og samtidig er det et uttrykk for vår solidaritet med alle som ikke har det de trenger.

Jesus understreker også at vi ikke bare har fysiske behov, at livet er mer enn bare eksistens. Han sa «arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som består og gir evig liv» (v.27). Livet handler også om forholdet vårt til Gud. Troen på Jesus Kristus og Guds nåde og kjærlighet til oss gjør noe med den åndelige tørsten og sulten. Den understreker håpet vi har ved troen på ham: «Guds brød er det brødet som er kommet ned fra himmelen og gir verden liv» (v. 33). Derfor omtaler Jesus seg selv som «livets brød» og sier «Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste».

Når vi tror på ham, kommer det en ny dimensjon inn i livet vårt, det strekker oss ut over tid og rom, vårt her og nå, og gir alle et håp om noe evig godt og rikt, og rettferdig fordelt.

 

Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristne Råd

Foto: Arne Flatin/NRK

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!