Ikkevoldsprisen 2019

16 januar 2019

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg får Ikkevoldsprisen. Prisen deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk mandag 21. januar kl 18.00.

Marit Kromberg mottar Ikkevoldsprisen 2019 på vegne av kvekerhjelpen og kvekersamfunnet

Der mottar Marit Kromberg Ikkevoldsprisen 2019 på vegne av Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet. Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid. Ikkevoldsprisen 2019 består av 10.000 kroner og et kunstverk av Lierkunstneren Siri Wego. Prisen overrekkes av Erhard Hermansen.

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.

Begrunnelse:

Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg på grunn av:

  • Kvekere har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år. «La ditt liv vitne», sier et gammelt kvekerord. Kvekerne sier at arbeid for medmennesker er et viktig uttrykk for deres gudstro.
  • Kvekerhjelp driver freds- og utdanningsprosjekter flere steder i verden
  • De har et sterkt engasjement for fred og solidaritetsarbeid internasjonalt.
  • De arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder.
  • De arbeider med fredsbyggende ressursmateriale og arbeid som utspringer fra Kvekernes verdier og fredsengasjement.
  • Marit Kromberg mottar prisen til Kvekersamfunnet og Kvekerhjelpen fordi hun er en strålende representant for kvekerne gjennom sitt omfattende engasjement og trofasthet i fredsarbeidet gjennom en årrekke. Hun er til stor inspirasjon for mange andre som arbeider for fred.

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:
Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig Råd
Ingrid Joys, generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn i Norge
Elsebeth Hansen, tidligere Rektor Holtekilen Folkehøgskole
Billy Taranger, fylkessekretær i Oslo KrF
Fredrik Krunenes, Pastor Oslo Sentrum Baptistmenighet
Randi Heinert, Norges Fredsråd
Biak Tha Sung Siang Pum, hovedstyremedlem Det Norske Baptistsamfunn
Terje Aadne, Generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn er leder av nominasjonskomiteen

Ikkevoldsprisen deles ut i forbindelse med feiring av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk mandag 21. januar kl 18.00 

Les mer :

https://baptist.no/lese/article/1491904?fbclid=IwAR3T7Jck5K-a1_g6iK4Kq7a_1CZ1d79E-vxsG3uTKPRyToLJn5EAwJnRDKY

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!