Kirkene sammen, synlig og frimodig!

Skrevet av Erhard Hermansen | 10 desember 2018

 Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.
Foto: Kristoffer Nærø Ytterland

1. pinsedag i 2000, etter ett og et halvt år med forberedelse, var 10 000 mennesker samlet til økumenisk gudstjeneste på Molde stadion. Midt på gressmatta lå en stor altertavle bestående av 204 keramikkplater – alle preget med et kors og alle like store, men likevel ulike i farger og nyanser. Idet gudstjenesten gikk mot slutten, gikk representanter fra menigheter og forsamlinger i hele Møre og Romsdal frem og hentet sin del av altertavlen for å henge den opp hjemme i sine kirker og bedehus.

Denne altertavlen understreket kirkens enhet, der hver enkelt av oss er en like viktig del av det store bildet. De av oss som var på Molde stadion vet at altertavlen utgjorde Johannes 3. 16-17. Den minnet oss om at kirkene sammen har et ansvar for løfte frem troen på Jesus Kristus, han som kom «slik at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

 

Alle de gode samtalene frem mot gudstjenesten var viktige, slik alle møtepunkter og samtaler i det økumeniske Norge er viktig. Gudstjenesten ble et synlig uttrykk for enhet, som ble lagt merke til også utenfor kirken. Vi trenger begge deler, både de gode samtalene og det gode fellesskapet og det synlige og konkrete som uttrykk for enhet.

Jesus ba, «må de alle være ett for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh. 17.21). Å være kirke sammen betyr ikke at man er enig i alt, men at vi likevel velger å stå sammen.

Norges Kristne Råd har som visjon at «kirkene sammen fremmer liv, i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet». Kirken fremmer liv med utgangspunkt i den treenige Gud, livgiveren, som har skapt oss til fellesskap og forsoning og som har kalt oss til å forvalte livet og ta vare på skaperverket.

Sammen utgjør vi kirken med stor K, som synlig og frimodig formidler troen på Jesus som «veien, sannheten og livet». Som løfter frem menneskets ukrenkelige verdi, står opp mot uretten i samfunnet, og som tror at verden kan forandres om vi alle er villige til å bidra.

Jesus ba for kirkens enhet, for at verden skal tro og sa «Dere skal elske hverandre». Han ba kirken reise seg mot urett og fremme rettferdighet og understreket «det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg».

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!