Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Visjon

Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

økumenikk

Å arbeide mot alle former for adskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i alt det skapte.

Hensikt

Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Verdier

Åpenhet og respekt – Engasjert og handlende – Troverdig.

HADELANDSKIRKER: POTETFESTIVAL FØRTE TIL ET ØKUMENISK FELLESSKAP

16 septemper arrangeres det en fellesgudstjeneste på Potetfestivalen i Gran, der 15 ulike forsamlinger er representert. Tross ulike måter å uttrykke seg på, så kommer mennesker fra ulike forsamlinger sammen om å lage en felles gudstjeneste.

Jeg kjenner på håp

I møte med frykt og motløshet er dette vårt kall som kirker – å spre håp og sammen vise den nestekjærlighet som blir synlig i praksis når vi forener krefter i kampen mot urettferdighet.

Les Dagfinn Høybråtens blogginnlegg hvor han takker for deltakelsen under årets Fasteaksjon.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post