Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Visjon

Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

økumenikk

Å arbeide mot alle former for adskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i alt det skapte.

Hensikt

Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Verdier

Åpenhet og respekt – Engasjert og handlende – Troverdig.

17.mai og innvandrere

Olaf Aagedal, Forsker ved KIFO, og Pål Ketil Botvar, professor Universitetet i Agder, blogger om innvandreres deltakelse på 17.mai, og hvordan nasjonaldagen kan sees på som et symbol på det nye norske fellesskapet.

Vil du jobbe for oss?

Norges Kristne Råd søker etter informasjonsmedarbeider i 50% stilling.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post