Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Global uke

Global uke er et initiativ for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

Pinsefestival

Møteplass for den mangfoldige kirkefamilien. Festivalen vil skape kontakt, vennskap og fellesskap på tvers av kulturer og konfesjoner.

Skaperverkets dag

Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og urettferdig fordeling. Din menighet kan være med å utgjøre en forskjell.

Flyktningdagen

20 Juni markerer verdens dag for flyktninger til støtte for mennesker som er tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

Norges Kristne Råd er tilfreds med lovproposisjonen

I dag kom lovforslaget til ny trossamfunnslov.

minnegudstjeneste på verdens flyktningdag

Norges Kristne Råd og Oslo domkirke inviterte til minnegudstjeneste på Verdens flyktningdag 20. juni. 

Det ble en sterk markering blant tente lys og falske redningsvester.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post