Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Visjon

Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

økumenikk

Å arbeide mot alle former for adskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i alt det skapte.

Hensikt

Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Verdier

Åpenhet og respekt – Engasjert og handlende – Troverdig.

Økumenikkprisen 2019

– Vi er veldig glade for tildelingen av økumenikkprisen, sier daglig leder i Skjærgårdsgospel Jarle Storebø. – For oss bekrefter den at vi får til det vi vi i alle år har jobbet for, nemlig å fokusere på det som samler alle kristne.

Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne.

Leders tale på rådsmøte 2019

Kirkene sammen; Bønn som et fundament for enhet, fellesskap og forståelse. 

Terje Aadne holdt leders tale på Norges Kristne Råd sitt rådsmøte den 20. mars 2019. 

Aadne pratet ut ifra temaet «Kirkene sammen». 

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post