Over 300 år i kampen for ikkevold

Ikkevoldsprisen | 22 januar 2019

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg fikk Ikkevoldsprisen 2019. Helt siden midten av 1600-tallet har fredsvitnesbyrdet blitt løftet fram av Kvekersamfunnet.

Kvekerne har alltid stått opp i kampen mot vold, krig og undertrykkelse. I sitt prisfordrag trakk Marit Kromberg fram flere av kampene Kvekerne har kjempet gjennom 200 års tilstedeværelse i Norge. I 1818, da de første Kvekerne kom, var kirkelivet regulert av Konventikkelplakaten, som la strenge føringer for religiøs aktivitet fra andre enn Statskirken. Kampen for religionsfrihet var viktig. En annen viktig kamp handlet om retten til å nekte militærtjeneste med våpen. De ble også vunnet, men betyr ikke så mye lenger, understrekte Kromberg, før hun fortsatte:

– Fordi det er ikke behov for så mange soldater lenger da våpenteknolgien er annerledes.

– Men, det er fremdeles en kamp å kjempe, fortsatte hun, – og det er kampen om økonomisk passifisme. Marit Kromberg forklarte at det handler om at en kan nekte å la skattepengene gå til våpen og militæret, og heller rettes mot fredsbevarende arbeider. I tillegg til Marit Krombergs prisforedrag delte styreleder i Kvekerhjelpen Roger Cassidy om Kvekerhjelpen sitt arbeid og ulik program.

Cassidy forklarte kvekernes tydelige passifisme ved å understreke at alle mennesker, som alt annet av det skapte, bærer i seg Guds lys (Gudstro), som selvfølgelig er mer eller mindre synlig. Men den er der.

– Hva gjør det da med meg og mitt Gudsforhold om jeg slår ihjel noen som bærer i seg Guds lys, utfordret Cassidy forsamlingen på.

 

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, overrekker prisen til Marit Kromberg

 

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd stod for prisoverrekkelsen, som fant sted i forbindelse med markeringen av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole. I sin tale understreket at Kvekerne var med å nominere Martin Luther King Jr. til Nobels Fredspris i 1964, en pris de selv fikk i 1947, og nå er det Ikkevoldsprisen som tildeles Kvekerne, sa Hermansen og begrunnet det slik:

– Kvekere har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år. «La ditt liv vitne», sier et gammelt kvekerord. Kvekerne sier at arbeid for medmennesker er et viktig uttrykk for deres gudstro.

Fungerende rektor på Holtekilen folkehøgskole, Niels Frerdrik Skarre, ledet samlingen, trakk linjene tilbake til Martin Luther King Jr., som om han hadde fått leve ville fyllt 90 år 15. januar. Ikkevoldsprisen ble delt ut for femte gang, og Kingdagen har blitt markert på Holtekilen folkehøgskole fra 2006.

– Det er alltid den rette tid for å gjøre det rette, som King sa mens han satt fengslet i Birmingham Jail, framholdt Skarre. Ikkevoldsprisen og feiringen av Kingdagen er med å utfordre.

Ikkevoldsprisen består av 10000 kroner og et synlig minne, i år bildet Håp som Lierkunstneren Siri Wego har malt. Generalsekretær i Baptistsamfunnet, Terje Aadne, har ledet nominasjonskomiteen.

Les foredraget til Marit Kromberg og Roger Cassidy her. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!