Ti tips for trygge og smittefrie…

Ti tips for trygge og smittefrie…

… samlinger for barn og unge fra Misjonskirken Ung. Her har de samlet ti tips som skal gjøre det ekstra enkelt å lage trygge og smittefrie samlinger for barn og unge i din menighet! Du finner også henvisninger til nettsider som er greie å forholde seg til. I...
Veileder for sommeraktiviteter

Veileder for sommeraktiviteter

Fra 15. juni blir det anledning til å avholde arrangementer med opp til 200 deltakere, avhengig av smittesituasjonen. Barne- og familiedepartementet kunngjorde 16. juni at barn og unge under 20 år som deltar på sommerleir og liknende ikke trenger å overholde regelen...
Smittevernveileder

Smittevernveileder

Vi har utarbeidet to smittevernveiledere: Bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker. Og standard for aktiviteter for barn og unge Den ene veilederen skal gi råd og føringer for smittevernfaglig forsvarlig...