Global info

Global info er et ressurspunkt for kirker og menigheter som vil engasjere seg i globale rettferdighetsspørsmål.

Prosjektet er en del av kirkene i Norges Kristne Råd sitt felles arbeid og drives med støtte fra Norad, Justisdepartementet og Kirkens Nødhjelp.

Global infos hovedoppgave er å koordinere Global uke, en årlig økumenisk uke der kirkene sammen og samtidig setter søkelys på global rettferdighet.

Global uke 2018 og 2019 omhandler menneskehandel og moderne slaveri og foregår i uke 46.

Menigheter i Norge inviteres til å markere uka – gjerne sammen med andre kirkesamfunn og lokale lag i nærmiljøet: Be sammen og samtidig, få besøk og bruk vårt gratis materiell!

Ambisjonsnivået bestemmer man selv – det kan godt gjøres enkelt! Det er nok å be fellesbønnen og dele ut informasjon. Temaet kan også markeres på andre tider enn uke 46.

Millioner av mennesker lever under utnytting og slaverilignende forhold i tvangsarbeid, barnearbeid, organtyveri, tvangstjenester og prostitusjon eller annen seksuell utnyttelse, også i Norge. Varer og tjenester vi kjøper, kan være direkte eller indirekte forbundet med utnyttelse av andre mennesker. Det er urettferdig, utgjør grove menneskerettighetsbrudd og er uforenlig med et kristent syn på mennesket og skaperverket.
Og skal vi kunne nå FNs bærekraftsmål, må det bli slutt på moderne slaveri.

Global uke gir mulighet til å lære mer om temaet og hvordan dette angår vår tro – og til å bli med i et handlende fellesskap for mer rettferdige og bærekraftige samfunn i eget land og i verden.

NKR samarbeider med norske og internasjonale instanser som har god fagkunnskap om moderne slaveri og menneskehandel og om hva kirkene kan gjøre.

Menigheter kan bestille besøk av ressurspersoner og søke om tilskudd til arrangementet. Folkehøgskoler og høgskoler får tilbud om besøk og undervisning.

Global uke er også en anledning til å motivere til innsats for eget misjons- og diakonalt arbeid. Disse er viktige bidrag til den endelige løsningen på slaveriutfordringen:
For ved å styrke livsgrunnlaget og bærekraften hos utsatte mennesker, bidrar man til å fjerne sårbarheten som gjorde dem risikoutsatte for andres utnytting.

Finn ressursmateriell, filmer og mye mer på Global ukes nettside. Her registrerer man også arrangementet sitt på landsoversikten. Vi bidrar gjerne med tilrettelegging, tips og økonomisk støtte!

Churches together: Global week against modern slavery 2018 and 2019.

Information in English