Global info og Global uke

Kirkene sammen og mot moderne slaveri. Inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.

Global info er et ressurspunkt for kirker og menigheter som vil engasjere seg i globale rettferdighetsspørsmål.

Prosjektet er en del av kirkene i Norges Kristne Råd sitt felles arbeid og drives med støtte fra Norad, Justisdepartementet og Kirkens Nødhjelp.

Global infos hovedoppgave er å koordinere Global uke, en årlig økumenisk uke der kirkene sammen og samtidig setter søkelys på global rettferdighet. De siste par årene har tema vært Moderne slaveri.

Menigheter i Norge inviteres til å markere uka – gjerne sammen med andre kirkesamfunn og lokale lag i nærmiljøet: Be sammen og samtidig, få besøk og bruk vårt gratis materiell!

Les mer om Global uke og moderne slaveri på våre nye nettsider!

Her finner du ressursmateriell, filmer og mye mer. Her registrerer man også arrangementet sitt på landsoversikten. Vi bidrar gjerne med tilrettelegging, tips og økonomisk støtte!