Kontakt oss

ANSATTE

 

Erhard hermansen

Erhard hermansen

Generalsekretær

Erhard har sin utdannelse innen teologi- og ledelsesfag og har tidligere arbeidet som pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i nesten 20 år, har undervist både i grunnskolen, på bibelskole og høyskole, og har arbeidet som assisterende personalsjef i et større rederi. Han har god og solid erfaring med økumenikk og ledelse.

Som generalsekretær er Erhard ansvarlig for aktiviteten og utviklingen, og har den daglige ledelsen av Norges Kristne Råd. Han samordner rådets totale virksomhet, herunder utvalg, nettverk, tidsavgrensede prosjekter og eksterne relasjoner, koordinerer Norges Kristne Råds internasjonale arbeid og representerer Norges Kristne Råd i internasjonale sammenhenger.

erhard.hermansen@norkr.no
23 08 13 03 / 90 06 15 11

dag nygård

dag nygård

Spesialrådgiver

Dag er spesialist på norsk tros- og livssynspolitikk, -lovgivning og religionsfrihet historisk og aktuelt. Han har godt kjennskap til norsk frikirkelighet.

dag.nygaard@norkr.no
23 08 13 20 / 91 64 25 17

lemma desta

lemma desta

Prosjektleder i flerkulturelt kirkelig nettverk

Lemma har sin hovedkompetanse innen teologi og er koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd med ansvar for mobiliseringen av det kirkelige engasjementet i norsk innvandrings- og flyktningpolitikk. Han arbeider også for å synliggjøre migrantmenigheter, og for å øke rettsikkerhet for konvertitter.

lemma.desta@norkr.no
23 08 13 04 / 41 67 02 49

karin randsborg thompson

karin randsborg thompson

Kontorleder

Som kontorleder har Karin ansvar for økonomi og administrasjon. Hun har kontakt med medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere og er kontaktperson for «Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep».

karin.thompson@norkr.no
23 08 13 00 / 90 92 54 99

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

Prosjektleder Global info

Elin har sin hovedkompetanse innen globale utviklingsspørsmål , teologi-, diakoni- og misjonsfaglige temaområder og i personal- og HR-spørsmål.

elin.finnseth.saeveraas@norkr.no
23 08 13 25 / +47 93 44 19 15

Ida Marie Haugen Gilbert

Ida Marie Haugen Gilbert

Kommunikasjonsrådgiver

Ida har sin hovedkompetanse innen kommunikasjon og journalistikk har ansvar for nettsider, blogg og sosiale medier.

ida.marie.haugen.gilbert@norkr.no

23 08 13 06 / 45 66 21 52

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post

Kontakt oss