Kontakt oss

ANSATTE

 

Erhard hermansen

Erhard hermansen

Generalsekretær

Erhard har sin utdannelse innen teologi- og ledelsesfag og har tidligere arbeidet som pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i nesten 20 år, har undervist både i grunnskolen, på bibelskole og høyskole, og har arbeidet som assisterende personalsjef i et større rederi. Han har god og solid erfaring med økumenikk og ledelse.

Som generalsekretær er Erhard ansvarlig for aktiviteten og utviklingen, og har den daglige ledelsen av Norges Kristne Råd. Han samordner rådets totale virksomhet, herunder utvalg, nettverk, tidsavgrensede prosjekter og eksterne relasjoner, koordinerer Norges Kristne Råds internasjonale arbeid og representerer Norges Kristne Råd i internasjonale sammenhenger.

erhard.hermansen@norkr.no
23 08 13 03 / 90 06 15 11

dag nygård

dag nygård

Spesialrådgiver

Dag er spesialist på norsk tros- og livssynspolitikk, -lovgivning og religionsfrihet historisk og aktuelt. Han har godt kjennskap til norsk frikirkelighet.

Han har vært pastor i pinsebevegelsen, generalsekretær i Norges Frikirkeråd fra 1992 frem til fusjonen med NKR i 2006. Han har vært leder for Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn og medlem av Regjeringens stat-kirkeutvalg(Gjønnes-utvalget). I mer enn 20 år har han vært knyttet til internasjonalt arbeid for fremme av tros- og livssynsfrihet gjennom The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief ved Senter for menneskerettigheter, UiO.

dag.nygaard@norkr.no
23 08 13 20 / 91 64 25 17

lemma desta

lemma desta

Prosjektleder i flerkulturelt kirkelig nettverk

Lemma har sin hovedkompetanse innen teologi og er koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd med ansvar for mobiliseringen av det kirkelige engasjementet i norsk innvandrings- og flyktningpolitikk. Han arbeider også for å synliggjøre migrantmenigheter, og for å øke rettsikkerhet for konvertitter.

Han er født og oppvokst i Etiopia, og har arbeidet som lektor og studieveileder på Mekane Yesus teologiske seminar. Lemma sitter i referansegruppen i kurset for religiøs ledere med utenlandsk bakgrunn (Teologiske fakultet, Universitet i Oslo), og er valgt styreleder i Churches Commission for migrant in Europe (www.ccme.be ).

lemma.desta@norkr.no
23 08 13 04 / 41 67 02 49

karin randsborg thompson

karin randsborg thompson

Kontorleder

Som kontorleder har Karin ansvar for økonomi og administrasjon. Hun har kontakt med medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere og er kontaktperson for «Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep».

Karin kom til NKR fra «Metodistkirkens biskopskontor for Norden og Baltikum» der hun var biskopens sekretær.

Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med språk, historie og jus i fagkretsen.

Karin har tidligere jobbet med voksenopplæring, lederutvikling og organisasjonsutvikling, og har lang erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid.

karin.thompson@norkr.no
23 08 13 00 / 90 92 54 99

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

Prosjektleder Global info

Elin har sin hovedkompetanse innen globale utviklingsspørsmål , teologi-, diakoni- og misjonsfaglige temaområder og i personalhåndtering/HR-feltet.

Hun har arbeidet åtte år i Etiopia som rådgiver på kjønn og utvikling (community development, gender and development, inkludert kjønnslemlestelse, kjønn og nødhjelp, m.m.), og som misjonær og lærer i engelsk og bibelfag. Videre har hun mange års erfaring fra HR- og personalarbeid i en stor misjonsorganisasjon og har arbeidet som oversettelser for et forlag.

elin.finnseth.saeveraas@norkr.no
23 08 13 25 / +47 93 44 19 15

Hege merete andersen

Hege merete andersen

Kommunikasjonsrådgiver

Hege har utdanning innen organisasjon og ledelse, med pedagogikk og medievitenskap i fagkretsen. Hun har erfaring fra arbeid med kirker og globale spørsmål, i tillegg til mye frivillig arbeid med barn og unge.

Hun har ansvar for kommunikasjon med medlemskirkene og  kommunikasjon av NKRs daglige virksomhet i det offentlige rom. I tillegg jobber hun med utvikling av informasjonsmateriell og NKRs skriftsserie.

hege.merete.andersen@norkr.no
23 08 13 06 / 47 90 40 51 49

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post

Kontakt oss