Kontakt oss

ANSATTE

 

Erhard hermansen

Generalsekretær

Erhard har sin utdannelse innen teologi- og ledelsesfag og har tidligere arbeidet som pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i nesten 20 år, har undervist både i grunnskolen, på bibelskole og høyskole, og har arbeidet som assisterende personalsjef i et større rederi. Han har god og solid erfaring med økumenikk og ledelse. Som generalsekretær er Erhard ansvarlig for aktiviteten og utviklingen, og har den daglige ledelsen av Norges Kristne Råd. Han samordner rådets totale virksomhet, herunder utvalg, nettverk, tidsavgrensede prosjekter og eksterne relasjoner, koordinerer Norges Kristne Råds internasjonale arbeid og representerer Norges Kristne Råd i internasjonale sammenhenger.

erhard.hermansen@norkr.no

23 08 13 03 / 90 06 15 11

Erhard hermansen

Erhard hermansen

Generalsekretær

Erhard har sin utdannelse innen teologi- og ledelsesfag og har tidligere arbeidet som pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i nesten 20 år, har undervist både i grunnskolen, på bibelskole og høyskole, og har arbeidet som assisterende personalsjef i et større rederi. Han har god og solid erfaring med økumenikk og ledelse. Som generalsekretær er Erhard ansvarlig for aktiviteten og utviklingen, og har den daglige ledelsen av Norges Kristne Råd. Han samordner rådets totale virksomhet, herunder utvalg, nettverk, tidsavgrensede prosjekter og eksterne relasjoner, koordinerer Norges Kristne Råds internasjonale arbeid og representerer Norges Kristne Råd i internasjonale sammenhenger.

erhard.hermansen@norkr.no
23 08 13 03 / 90 06 15 11

 

dag nygård

dag nygård

Spesialrådgiver

Dag har lovgivning og politikk på tros- og livssynsfeltet som sitt spesialområde og har arbeidet med livssynsminoritetenes stilling i Norge historisk og aktuelt. Han satt i Regjeringens stat-kirkeutvalg og har ledet ulike internasjonale prosjekter for fremme av religionsfrihet knyttet til Norsk Senter for menneskerettigheter ved UiO. Fra 1975 -92 var han forkynner og pastor i Pinsebevegelsen og generalsekretær i Norges Frikirkeråd fra 1992 til fusjonen med NKR i 2006.

dag.nygaard@norkr.no

23 08 13 20 / 91 64 25 17

lemma desta

lemma desta

Rådgiver migrasjon og flerkulturelt arbeid

Lemma har sin utdannelse innen teologi og internasjonal pedagogikk. Han koordinerer Norges Kristne Råd sitt arbeid knyttet til migrasjon og flerkulturelt arbeid, herunder Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd som har ansvar for mobiliseringen av det kirkelige engasjementet i norsk innvandrings- og flyktningpolitikk, synliggjøre migrantmenigheter, og for å øke rettsikkerhet for konvertitter. Lemma er styreleder i Churches commission for migrants in Europe.

lemma.desta@norkr.no

23 08 13 04 / 41 67 02 49

 

karin randsborg thompson

karin randsborg thompson

Kontorleder

Som kontorleder har Karin ansvar for økonomi og administrasjon. Hun har kontakt med medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnere og er kontaktperson for «Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep».

karin.thompson@norkr.no
23 08 13 00 / 90 92 54 99

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

Prosjektleder Global info

 Elin har sin hovedkompetanse innen globale utviklingsspørsmål, diakoni- og misjon, personal- og HR. Hun har en Master i Community Development & Missions fra USA og Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo og Menighetsfakultetet.
Hun har arbeidet åtte år i Etiopia som rådgiver i community development & gender mainstreaming og som misjonær og lærer i engelsk og bibelfag. Videre har hun mangeårig erfaring fra HR- og personalarbeid. Hun snakker bl.a. japansk og amharisk.

elin.finnseth.saeveraas@norkr.no

23 08 13 25 / 93 44 19 15

Ida Marie Haugen Gilbert

Ida Marie Haugen Gilbert

Kommunikasjonsrådgiver

jobber Ida har sin hovedkompetanse innen kommunikasjon, journalistikk og skribentvirksomhet, med bakgrunn i bl.a. Vårt land, Agderposten, Strek og Norges Kristelige Studentforbund. Hun har en mastergrad i filosofi, samt en bachelorgrad i statsvitenskap.

Hun har ansvar for kommunikasjon, informasjon, nettsider, pressekontakt og sosiale medier. Ved siden av stillingen i NKR jobber hun som skribent, spaltist og journalist. 

ida.marie.haugen.gilbert@norkr.no

23 08 13 06 / 45 66 21 52

Gjermund Øystese

Gjermund Øystese

Kommunikasjonsrådgiver

Gjermund kom fra stillingen som politisk rådgiver for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Han har vært politisk aktiv og hatt verv i flere sivilsamfunns-organisasjoner, har bakgrunn fra ti år i Laget (NKSS), samt foredrag- og fotovirksomhet. Han har en bachelor i interkulturell forståelse, og emner innen psykologi, statsvitenskap og utviklingsstudier, og holder nå på med mastergrad i praktisk teologi og ledelse. Han har ansvar for strategisk kommunikasjon, pressekontakt og sosiale medier.

gjermund.oeystese@norkr.no

23 08 13 05 / 99 36 00 14

Kjetil Sigerseth

Kjetil Sigerseth

Prosjektleder Kirke på nye måter

Kjetil er ansatt i en deltidsstilling som prosjektleder for Kirke på nye måter. Her skal han følge opp nettverket «Kirke på nye måter» med nettverkssamlinger, oppdatere digitale verktøy på nettsiden og ha kontakt og bygge nettverk med andre som arbeider med samme tematikk. Kjetil er utdannet pedagog (Cand. ed.). Han arbeider ved siden av stillingen i NKR som daglig leder i Naturlig Menighetstutvikling og har bak seg mange år som administrasjonsleder Molde domkirke.

kjetil.sigerseth@norkr.no

92447755

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post

Kontakt oss