Bli med i bønn for kirken og pandemien

I disse dager er det ett år siden et lite virus blomstret opp og bråstoppet en hel verden. Det var vanskelig å se enden på det, men vi så vitterlig ikke for oss at viruset rakk å fylle ett år.

Generalsekretær, Erhard Hermansen, oppfordrer kirkene til å bli med på felles bønnedag for kirken og verden i pandemi. (Foto: Gjermund Øystese)

Her i landet opplevde vi de mest inngripende tiltak som har vært innført i fredstid, med nedstengning og strenge restriksjoner. Dette lever vi med fortsatt, men vi ser samtidig slutten på pandemien med vaksinering som nå er i gang. I verden som helhet, men også i vårt eget land, har pandemien rammet ulikt. Nå når vaksinene rulles er det de rike og velfungerende landene som både får vaksinen først og som har et system for å vaksinere effektivt. Derfor er det viktig at en rettferdig fordeling av vaksinene settes på dagsorden verden over.

Ta med i bønn

Førstkommende søndag, 14. mars oppfordrer Norges Kristne Råd menigheter i hele landet til å ta denne situasjonen inn i gudstjenestene.

– Det kan gjøres ved å fokusere på vaksinesituasjonen i verden, ved å gi støtte til organisasjoner som arbeider for å dempe pandemiens konsekvenser og ved å løfte dette inn i forbønnene denne dagen, sier generalsekretær Erhard Hermansen. – Vi ber for arbeidet med å sørge for vaksiner til mennesker over hele verden og hjelp til å sikre en rask, trygg og rettferdig fordeling av vaksiner som kan beskytte oss alle mot viruset og hjelpe oss tilbake til en normalisering i hverdagen, sier Hermansen.

Bønn for rettferdig fordeling av vaksiner

«Tempo og omfang av utrulling av vaksiner fra Covax til lavinntektsland er avhengig av i hvilken grad rike land og vaksineindustrien selv bidrar med penger, kapasitet og doser. Norge har bevilget betydelige beløp både til utviklingen av vaksiner og til Covax og har også inntatt en ledende rolle i dette samarbeidet globalt. Verktøyet for rettferdig fordeling finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se. Kirker i sør har engasjert seg sterkt i kampen for rettferdig fordeling av vaksiner. Kirkens Nødhjelp er blant dem som arbeider i mange land som ikke har fått noen vaksiner. De har gjort vaksinerettferdighet til en viktig sak både i forhold til norske myndigheter og internasjonalt», skrev Erhard Hermansen i Dagen.

Forslag til forbønn og en kortere bønn som kan brukes i gudstjenestene er sendt ut til alle menigheter med håp om landsdekkende forbønn for de som er rammet av pandemien.

Her kan du laste den ned: Forbønn for kirken og verden i pandemi

Les også innlegg i Dagen: Rettferdig fordeling av vaksiner – består vi prøven?

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!