Blogg: Utbredt arbeidslivskriminalitet

Blogg: Utbredt arbeidslivskriminalitet

Av: Judith Eliza Maan, seniorinspektør i avdeling a-krim, i Arbeidstilsynet og region nords menneskehandelkontakt Regjeringen definerer arbeidslivskriminalitet som «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsvilkår, trygder, skatter og avgifter, gjerne...
Enklere liv

Enklere liv

Elisabet Breen Nøysomhet med gudsfrykt er en stor vinning 1.Tim 6:6 I skrivende stund er det ekstremflom i Pakistan og 10 millioner hjem står under vann. For fire år siden var det ekstremtørke i vårt eget land. Avlinger sviktet, småbønder måtte gi opp. De siste 30 år...
Økumenisk ungdomssamling i Tyskland

Økumenisk ungdomssamling i Tyskland

Sofie Av Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke (Leder for ungdomsrådet i Nidaros Bispedømme) I fem dager var 7 ungdommer fra Norge samlet i Karlsruhe i Tyskland sammen med 400 ungdommer fra resten av verden. Anledningen var Ecumenical Youth Gathering i regi av Kirkenes...