– Jeg forsto alvoret

– Jeg forsto alvoret

Teolog, Elisabet Breen, forsto alvoret i klima- og miljøkrisa under tørkesommeren 2018. Da bestemte hun seg for å vie livet til å bekjempe klimakrisa. Her skriver hun om erfaringene, og deler sine 10 grønne bud. Teolog, Elisabet Breen, skriver om alvoret i miljø-og...
Trygg tro hele livet

Trygg tro hele livet

Hans Eskil Vigdel er tidligere diakon, og jobber nå med en doktorgrad om åndelig maktmisbruk i kristne fellesskap. Det er mange som forlater kirken, og noen forlater også troen, i overgangen til voksenlivet. Jeg tror det kan skyldes følgefeil fra den troen man ble...
Vi trenger Den Hellige Ånd

Vi trenger Den Hellige Ånd

I dag arrangerer vi pinsefestival – vårt mål er at pinsen får den oppmerksomheten den fortjener som kristen høytid. Gir vi pinsebudskapet om Den Hellige Ånd stor nok plass? Festivalsjef Lemma Desta mener pinsen fortjener en større plass blant de kirkelige høytidene....