Nettverk for religion og utvikling

Nettverk for religion og utvikling er et nettverk av trosbaserte organisasjoner som arbeider med religionens betydning i bistands- og utviklingsarbeid.

Nettverk for religion og utvikling skal være et møtested for informasjonsutveksling og kompetansebygging for de deltakende organisasjoner og ha et faglig fokus på religionens rolle i bistands- og utviklingsarbeid. 

Nettverk for religion og utvikling skal fremme kunnskap om religionens betydning i utviklingsprosesser og utviklingsarbeid generelt, samt overfor for politiske myndigheter og forvaltning spesielt. 

Medlemmer av nettverket er ADRA Norge, Caritas Norge, Digni, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Norges Kristne Råd, Strømmestiftelsen, Norsk Misjonsselskap, Mercy Ships, Stefanusalliansen, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke.

Her finner du vedtekter for Nettverk for religion og utvikling   

Omfattende nettverk

Nettverket baserer seg på trosbasert utviklingsarbeid med forankring i kirkene og andre trosbaserte aktører. Vi når bredt ut til lokalsamfunn og de ulike lag av samfunnet. Trosbaserte aktører har ofte stor tillitt, religiøse ledere blir lyttet til og kan således bringe reell endring. Fellesskapet strekker seg fra grasrota i Norge til kirker over hele verden, og på denne måten kjenner vi lokale forhold godt – og det har ofte vist seg at lokale endringer innenfra evner å få store ringvirkninger på verdensbasis. Som del av et globale kirkefellesskap har vi store muligheter for å nå langt ut og få til mye.