Nettverk for religion og utvikling

Nettverk for religion og utvikling består av Kirkens Nødhjelp, Digni, ADRA, Caritas, Strømmestiftelsen, Kvekerhjelp og NKR, i tillegg til at noen av medlemskirkene i NKR og medlemsorganisasjoner i Digni deltar. Nettverkets basis er bygd på forståelsen av følgende kjennetegn ved trosbasert utviklingsarbeid

Folkelig forankring: Trosbaserte aktører og kirkene er grasrotnettverk; de når bredt og er til stede i nesten alle lokalsamfunn og alle lag av samfunnet.

Reelle samfunnsaktører: Trosbaserte aktører er samfunnsaktører som kan bringe reell endring. De har vært en del av samfunnet lenge før bistanden startet, og de har tenkt å bli når/hvis bistanden blir borte. Dette som en kontrast til korte intervensjoner med prosjekter utenfra. Trosbaserte aktører nyter ofte stor tillit, og religiøse ledere lyttes til. Vi vet også at endring ”innenfra” i kirker og trossamfunn gir ringvirkninger i samfunnet.

Trosbasert språk/verdensbilder kan være gode nøkler til endring.

Videre bygger nettverket på at vår merverdi som norske, trosbaserte aktører blant annet er følgende:

Vi har relasjonskapital: Vi kjenner lokale forhold og aktører. Som del av et globalt kirkefellesskap får vi mye gratis – felles plattform, språk, i utgangspunktet likeverdige, lang felles historie sammen.

Sivilsamfunn gir gode resultater: Det er store forskjeller i modus operandi mellom bistandskanalene multi // nasjonal // sivilsamfunn. Styrke ved sivilsamfunn: mulighet til å følge opp, uttelling/ effektivitet, nærhet til lokalsamfunn, m.m.

Rollefordeling = bedre bistand: Sivilsamfunn må bygges for å holde stater ansvarlig for levering av goder og beskyttelse av rettigheter. Sivilsamfunn er derfor et essensielt spor for å gjøre bilateral bistand bedre.