Sally Azar – første kvinnelige prest i Palestina

Søndag 22. januar var det en stor festdag i The Lutheran Church of the Redeemer i gamlebyen i Øst-Jerusalem. Palestinske Sally Azar ble ordinert som den første kvinnelige presten i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og det hellige land. Ordinasjonen sender signaler til de andre kirkene i regionen om at likestilling må prioriteres og at flere ledende stillinger bør besettes av kvinner.

DELTOK: Søndag 22. januar var det en stor festdag i The Lutheran Church of the Redeemer i gamlebyen i Øst-Jerusalem. Palestinske Sally Azar ble ordinert som den første kvinnelige presten i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og det hellige land. F.V: Oslo-biskop Kari Veiteberg, Erhard Hermansen i NKR, Sally Azar og styreleder i NKR, Berit Hagen Agøy.

Skrevet av ledsagere fra EAPPI, tilstede på innsettelsesseremonien

En av mine oppgaver som ledsager i EAPPI er å oppsøke og vise solidaritet med kristne kirker og menigheter i Palestina. Et par dager etter ankomst Israel og Jerusalem fikk jeg være med på en storstilt ordinasjon av Sally Azar som første kvinnelige prest i Palestina.

Kirken var fullsatt med flere hundre forventningsfulle og feststemte mennesker allerede en time før tiden. Kl. 1500 gikk dørene opp og en prosesjon på nærmere hundre prominente kirkelige representanter fra Palestina og mange andre land marsjerte inn til orgelbrus og allsangen «Praise to the Lord, the Almighty.» En stor delegasjon fra Norge var også til stede.

Biskop Sani Ibrahim Azar, som er far til Sally, ledet ordinasjonen. Han fortalte rørende at dette var tredje gangen han bar Sally fram for Gud. Først i dåpen, deretter konfirmasjon og nå for å ordinere henne som prest. Biskop Azar talte over tema som Sally selv hadde valgt for ordinasjonen: «Stol på Herren av hele ditt hjerte.» Biskop Azar sa i sin preken at vi snakker alltid om likestilling, og ved å ordinere Sally til prest viser vi dette i praksis.

Sally Azar baner vei for andre kvinner

Sally Azar er oppvokst i Øst-Jerusalem, men har studert teologi i Beirut, Libanon, og tatt praktikum i Tyskland. I forkant av ordinasjonen sa Sally at hun med årene ble bevisst sitt kall som var å vende tilbake til hjemlandet fra Tyskland for å bli pastor og tjene i den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. Jeg forventet aldri å bli den første kvinnelige pastoren, og det er fantastisk at det endelig vil være kvinnelige pastorer i Palestina, sa Sally.

Det vil utvilsomt være mange utfordringer for meg, spesielt når det gjelder likestilling. Gjennom min ordinasjon som pastor vil vi ta et skritt videre i å bevise at kvinner og menn har like rettigheter. Det er naturlig at mange vil protestere, men jeg vil gjennom ordinasjon og praktisk tjeneste forhåpentligvis bevise at jeg duger.

Foto: LWF/Albin Hillert

Kvinner må få en sentral plass i kirken

Å ha en kvinnelig pastor i en viktig religiøs posisjon er en del av vår kirkes samlede bidrag til kvinnefrigjøring i samfunnet, sier pastor Munther Isaac i den lutherske kirken i Bethlehem og Beit Sahour. Kvinner underviser fra deres perspektiv, som er forskjellig fra oss menn. Dermed er vår forståelse av Bibelen og teologien først komplett når vi undersøker de religiøse tekstene fra både kvinnelige og mannlige perspektiver. Som kirke har vi et ansvar for å påvirke og levere et budskap til alle kristne i Palestina om at kvinner har en rolle, et oppdrag og en plikt, og vi taper alle hvis kvinner ikke tjener i kirken.

Sally Azar ordinasjon som kvinnelig prest, og den store representasjonen fra det økumeniske kirkelige felleskapet som deltok under seremonien, sender klare signaler til de andre kirkene i regionen om at likestilling må prioriteres og at flere ledende stillinger bør besettes av kvinner. De lutherske menighetene i Bethlehem og Øst-Jerusalem sliter med at mange kristne i menighetene flytter eller emigrerer til andre land på grunn av okkupasjonen og de vansker denne medfører både for å få arbeid, er sted å bo og begrensinger i bevegelsesfrihet. Ordinasjonen av Sally vil være en vitamininnsprøytning for menighetene og bidra til optimisme i en til tider tung hverdag. Her kan du se ordinasjonsgudstjenesten av Sally Azar: The ordination of Sally Azar

Kilde: ELCJHL

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!