Fred og rettferdighet

Arbeid for fred har alltid vært en sentral del av en økumenisk agenda. Det gjelder også for Norges Kristne Råd. Vi er, sammen med andre kirkelige aktører, en aktiv deltaker i Kirkelig Fredsplattform, og samarbeider tett med sivilsamfunnsaktører i norske og internasjonale nettverk.

Kirkelige organisasjoner har lenge spilt en viktig rolle som pådrivere i nasjonale og regionale freds- og forsoningsprosesser. Kirkelige organisasjoner har en særlig mulighet for fredsfremmende arbeid fordi de i mange land har bred oppslutning og godt utbygde lokale strukturer som gjør det mulig å mobilisere det sivile samfunn. Samtidig har det kirkelige nettverket i mange land også en vertikal akse som strekker seg helt opp pånasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gir mulighet for beslutningspåvirkning og politisk dialog om fredsprosesser, og åpner for bred handling og internasjonalt samarbeid.

Gjennom Kirkelig Fredsplattform ønsker vi å bidra til å fremme kirkens fredsoppdrag ved å styrke norske kirker og kirkelige organisasjoners internasjonale engasjement og samarbeid for fred og forsoning. 

 

Arbeidsområder og markeringer

Norges Kristne Råd arrangerer årlig fredsgudstjeneste i forbindelse med utdeling av fredsprisen.

Norges Kristne Råd er medlem i ICAN – mot atomvåpen. Les mer om samarbeidet!

MARTIN LUTHER KING DAGEN

Tredje mandag i januar markeres Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid, med blant annet utdeling av Ikkevoldsprisen.

Torsdager i svart

På torsdager kler vi oss i svart, i protest mot vold og overgrep, og i solidaritet med de som rammes.

LEDSAGERPROGRAMMET

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge står Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke bak programmet.

Internasjonale Kirkerådskonferanser

En viktig del av kontakten med kirkene i Sør er samtaler mellom kirkeledere. Dette skjer ved deltakelse på kirkerådskonferanser og gjennom pastoralutveksling.

Relaterte innlegg