Fred

Norges Kristne Råd har jobbet med fredstematikk lenge. Kirkelig Fredsplattform…

Engasjementet lever nå videre gjennom samarbeidsgrupper, Martin Luter King-dagen, fredsgudstjenester mm.

Internasjonalt har fred stått på agendaen gjennom kirkerådskonferanser i Sudan-Sør Sudan og Great Lakes-regionen.

Veier til fred – gudstjenestemateriell

 

MARTIN LUTHER KING DAGEN

Tredje mandag i januar markeres Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid, med blant annet utdeling av Ikkevoldsprisen.

Torsdager i svart

På torsdager kler vi oss i svart, i protest mot vold og overgrep, og i solidaritet med de som rammes.

LEDSAGERPROGRAMMET

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge står Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke bak programmet.

Internasjonale Kirkerådskonferanser

Tekst kommer