Uvirkelighet

Uvirkelighet

Du sitter bakerst i bussen. Til tross for at airconditionanlegget er på max, er lufta tung av varme. Mange døser i setene. Dagen har vært tettpakket. Elisabet Breen er grunnlegger av GrønnØkuBlogg for Norges Kristne Råd. (Foto: Privat) Du vet at neste veistrekk er...
Sjekk politiattester!

Sjekk politiattester!

Den 8. mai i år, kunne vi lese hvordan NRK avslørte at majoriteten av nye fotballtrenere i Oslo, ikke sjekkes for om de er tidligere overgripere. Oslo har drøyt 50 fotballklubber med barne- og ungdomslag. Disse har engasjert over 600 nye trenere, hjelpetrenere og...
Fagdag: Traumeinformerte fellesskap

Fagdag: Traumeinformerte fellesskap

Vake og Norges Kristne Råd inviterer til fagdag om det å være traumeinformerte fellesskap. Vi ser det som en aktuell problemstilling, kirkene møter mange mennesker som har vært utsatt for ulike traumer og overgrep. Oslo har erklært seg som traumeinformert by, men hva...
Kirken som samfunnsbyggende kraft

Kirken som samfunnsbyggende kraft

Dagen begynte med styremøte i Norges Kristne Råd, og fortsatte med kirkeledermøte. Styreleder i Norges Kristne Råd, Berit Hagen Agøy, innledet med å si at når de kristne verdiene er felt ned i grunnloven, og vi nå har en ny trossamfunnslov på plass, så er det vår...