Status å fly minst?

Status å fly minst?

«Gud har gitt oss ansvaret for å beskytte og utvikle jorden på hans vegne. Herredømmet er gitt oss som ansvarlige tjenere, ikke ødeleggende herskere.» John Stott AV Thor Haavik Jeg lider av en avhengighet som jeg ikke klarer å slutte med. I hjerte og hjerne vil jeg så...