Season of Creation for døren

Season of Creation for døren

Innleder Season of Creation på generalforsamlingen til Kirkenes verdensråd i Karlsruhe 2022. The Season of Creation – Skapelsestiden – begynner 1. september – på verdensdagen for bønn for skaperverket. Og varer til 4. oktober. Norges Kristne Råd går...