GrønnØkuBlogg

Kirkene sammen for skaperverket

Siste blogginnlegg

Hva gjør kirken når krisene står i kø?

Hva gjør kirken når krisene står i kø?

«Er det bare trassig kamp mot vår indre og ytre fiende som skal redde oss? Har kirken et annet svar?» Per Ivar Våje, Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet, reflekterer over utfordringene.

les mer
Status å fly minst?

Status å fly minst?

«Det er ikke enkelt, å leve enkelt, men det er det den fremtidige verden krever av oss. Så hjelp meg!»

les mer
Treet og kalven

Treet og kalven

Les en fin julehistorie med grønt blikk fra ØkuBlogg-ens opphavskvinne, Elisabet Breen. Det handler om en liten gutt som fikk en kalv i gull – og en bestemor som peker ut en mulighet for å gjøre gull om til grønt.

les mer

Hva er Økumenikk? 

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.

Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker. Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke. I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).

I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.

Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:

– Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
– En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
– Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
– En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

GrønnØkuBlogg er en økumenisk blogg om tro, klima og miljø.

Her vil du løpende lese nye spennende innlegg av representanter fra ulike kirker i Norges Kristne Råd. Bloggen vil leve så lenge klima- og miljøengasjerte troende mennesker vil skrive!

22 trossamfunn er nå medlem av NKR. Vi håper å engasjere bloggskribenter fra alle trossamfunnene. Vi ønsker oss innlegg fra de unge, de eldre, de kreative, de konforme, de subjektive, de saklige, de lekende og de lærde. Vi tror at skribentene i GrønnØkuBlogg kan inspirere til å verne Guds skaperverk – vårt felles hjem.

Les mer om bakgrunn og visjon for GrønnØkuBlogg

Ressurser

Her finner du inspirasjon og mer informasjon om kirkenes grønne arbeid.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post

3 + 10 =