GrønnØkuBlogg

Kirkene sammen for skaperverket

Siste blogginnlegg

Valgets kval?

Valgets kval?

Ukens GrønnØkuBlogg-er, Einar Tjelle, er både utålmodig og håpefull når han reflekterer over valgets kval mens vi har dårlig tid – med Stortingsvalget dager unna og klimakrisen presserende. «Vi må tale sant om tida vi lever i. Vi må våge å snakke om oljen og natur-ødeleggelsene. «Siste generasjons synder», må ikke bli til «Den Siste Generasjon».»

les mer
Valg, kall og handlingsrom – jubileumsrefleksjoner

Valg, kall og handlingsrom – jubileumsrefleksjoner

Hva betyr etterfølgelse av Jesus i en tid som er preget av katastrofemeldinger – om hetebølger, enorme skogbranner, flom og skred mange steder på kloden, mennesker på flukt og akselererende utryddelse av dyre- og plantearter? spør seniorrådgiver i Kirkerådet, Hans-Jürgen Schorre i ukens GrønnØkuBlogg.

les mer
Den økologiske krise er en åndelig krise

Den økologiske krise er en åndelig krise

Ukens ØkuBlogg-er, Fader Theodor Svane, reflekterer over hvordan harmonien og ærbødigheten vi kan føle for og i naturen, «fortrenges av en trang til å heve oss over den». Illusjonen om at vi regjerer over skaperverket og kan bruke det til vår fordel er «like gammel som mennesket selv».

les mer

Hva er Økumenikk? 

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.

Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker. Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke. I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).

I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.

Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:

– Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
– En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
– Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
– En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

 GrønnØkuBlogg er en økumenisk blogg om tro, klima og miljø.

Her vil du etter planen finne et nytt innlegg hver uke. Bloggen vil leve så lenge klima- og miljøengasjerte troende mennesker vil skrive!

22 trossamfunn er nå medlem av NKR. Vi håper å engasjere bloggskribenter fra alle trossamfunnene. Vi ønsker oss innlegg fra de unge, de eldre, de kreative, de konforme, de subjektive, de saklige, de lekende og de lærde. Vi tror at skribentene i GrønnØkuBlogg kan inspirere til å verne Guds skaperverk – vårt felles hjem.

Les mer om bakgrunn og visjon for GrønnØkuBlogg

Ressurser

Her finner du inspirasjon og mer informasjon om kirkenes grønne arbeid.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post

6 + 15 =