GrønnØkuBlogg

Kirkene sammen for skaperverket

Siste blogginnlegg

Grønn innstilling

Grønn innstilling

«Grønn omstilling søker grønn innstilling,» skriver Lisbeth Wederhus Welander på GrønnØkuBlogg. Hun er
territorialleder/leder for Frelsesarmeens Kvinner

les mer
Hva vil de si i din begravelse?

Hva vil de si i din begravelse?

Etter årevis selvrealisering, overforbruk og ukritisk digital optimisme, høster vi råtten frukt: Klimaendringer, ekstremvær og ødelagt natur. En barne- og ungdomsgenerasjon med konsentrasjonsproblemer, stress og skyhøy forekomst av psykiske vansker.

les mer
En grønn tråd gjennom Bibelen

En grønn tråd gjennom Bibelen

«Det går en grønn tråd gjennom Bibelen. Liv og vekst nærmest presser seg fram gjennom hele det bibelske narrativet. Det er bemerkelsesverdig hvor jordnær Bibelen ofte er.» Følg kunstner, gartner og DELK-prest, Erling Rantrud, langs den grønne tråden i Bibelen og på jorden.

les mer
Når naturen tar over?

Når naturen tar over?

At naturens krefter er noe man bare tar hensyn til og innretter seg etter, er noe enhver kollega av Jesus sine fiskervenner, har klart for seg. Det fins monument langs heile kysten som vitner om dette livet tett på naturens makt. Les preken av Arne B. Håkonseth, prost i Trondenes kirke.

les mer
Problemet med forvaltertenkning

Problemet med forvaltertenkning

«Å forstå at mennesket har et «gudommelig mandat» til å passe på planter og dyr blir feil.» Les Hans Morten Haugen utfordring av den klassiske «forvaltertenkningen». Han er professor i internasjonal diakoni ved VID.

les mer
«Misjon, skaparverk og klima»

«Misjon, skaparverk og klima»

«Misjon peikar fram mot Guds rike. I Guds misjon deltar vi med å kalle inn i Riket, inn i tru og etterfølging, kallet til ei frelse som gjeld den enkelte, men og ei frelse som gjennom Kristi forsoning vil gjelde heile skaparverket,» skriv førstelektor ved NLA Høgskolen, Rolf Kjøde, og peikar på ansvaret ein som kristen har for skaparverket.

les mer
Johannes’ Openberring – ein spegel for vår tid

Johannes’ Openberring – ein spegel for vår tid

I ei tid da både forskarar og media seier det same som Johannes’ openberring har sagt i nitten hundre år, må ikkje kristne kyrkjer snu ryggen til vitskapen og bli klimafornektarar. Dersom vi set oss ned på øya Patmos, der Johannes skreiv Openberringa, kva ser vi da?...

les mer
Kristen klimakrise

Kristen klimakrise

I dag, 12. april, har vi brukt opp vår årlige del av verdens ressurser. Alt vi bruker etter det er overforbruk. Sveinung Berntsen ser tilbake på miljøsaken i kristne miljøer fra syttitallet til i dag.

les mer
Se og ikke se, høre og ikke høre

Se og ikke se, høre og ikke høre

«Det moralske ubehaget i spenningsfeltet mellom tilegnet kunnskap og manglende handling munner ut i en nummenhet eller apati. Apatien blir en slags psykologisk og sosial forsvarsmekanisme.» Les blogginnlegg fra universitetslektor på MF, Inge Westly.

les mer

Hva er Økumenikk? 

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.

Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker. Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke. I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).

I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.

Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:

– Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
– En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
– Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
– En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

GrønnØkuBlogg er en økumenisk blogg om tro, klima og miljø.

Her vil du løpende lese nye spennende innlegg av representanter fra ulike kirker i Norges Kristne Råd. Bloggen vil leve så lenge klima- og miljøengasjerte troende mennesker vil skrive!

22 trossamfunn er nå medlem av NKR. Vi håper å engasjere bloggskribenter fra alle trossamfunnene. Vi ønsker oss innlegg fra de unge, de eldre, de kreative, de konforme, de subjektive, de saklige, de lekende og de lærde. Vi tror at skribentene i GrønnØkuBlogg kan inspirere til å verne Guds skaperverk – vårt felles hjem.

Les mer om bakgrunn og visjon for GrønnØkuBlogg

Ressurser

Her finner du inspirasjon og mer informasjon om kirkenes grønne arbeid.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post

4 + 14 =