Ressurser

Norges kristne råds skriftserie

Publikasjoner og materiell fra Norges Kristne Råd som du kan anvende.

Bønn

Ressurser og info om Norges Kristne Råd sitt arbeid innenfor bønn.

Lokaløkumenikk

Kirke på nye måter

Årsrapporter

Årsrapporter fra Norges Kristne Råd

Gudstjeneste-feiring

Maler og ressurser for feiring av gudstjeneste.

logo

Få tilgang til ulike versjoner av Norges Kristne Råd sine logoer

basisdokumenter

Basisdokumenter for Norges Kristne Råd.

andre publikasjoner

Avtale med kopinor

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post