Flerkulturelt arbeid

Inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.

Bakgrunn

Kirkenes engasjement på migrasjonsfeltet i Norge strekker tilbake 1989 da det ble dannet et forum for innvandringsspørsmål (NØFI) i regi av daværende Norsk fellesråd for evangeliske trossamfunn. Forumet i sin tid jobbet med temaer som rasisme, islam og fremmedfrykt. Seinere rundt 2004 ble kirkene invitert til bosetting og integreringsarbeidet på etterspørsel fra flyktningene. På dette grunnlaget «kirkelig nettverk for integreringen av flyktninger og innvandrere bedre kjent «Flyktingenettverket» i 2005 ble stiftet som prosjekt i regi av Norges kristne råd. I 2010 skiftet nettverket navn til Flerkulturelt kirkelig nettverk på begrunnelsen at arbeidet skal ikke være et «vi» som inkluderer «et dem», men sammen skal vi jobbe for et inkluderende felleskap.

Visjonen

Flerkulturelt kirkelig nettverk (FKN) er et felleskirkelig nettverk som består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og menigheter som arbeider eller ønsker å arbeide for et inkluderende fellesskap innen det kirkelige miljøet samtid bidrar til inkludering i samfunnet for øvrig – både lokalt og nasjonalt.

Tematiske arbeidsområder innbefatter

 • Felles kirkelig engasjement i migrasjonspoltikk
 • Mobilisere kirkelig stemme for en mer human asyl og flyktningpolitikk, være pådriver for rettsikkerhet for konvertitter, kirkeasyl, oppholdstillatelse for religiøse ledere
  Migrantmenigheter
 • Samle, spre informasjon om migrantmenigheter og synligjøre dem
 • Bidra til økt kontakt mellom migrantmenigheter og de etablerte kirker i Norge og inklu­dere dem i det økumeniske felleskapet (pinsefestival).
 • Bistå migrantmenigheter med informasjon om det norske samfunn generelt og kirke liv i Norge spesielt, praktisk kontakt og veiledning for migrantledere.
 • Bidra til inkluderingsarbeid i kirkene, organisasjoner og i samfunnet
 • Ressursmateriell om inkludering
 • Oppfølging og kirkelig bidrag i integreringspolitikken
 • Internasjonalt kontakt
 • Nordisk nettverk
 • Europeiske nettverk (CCME)