Nyheter

Jeg kjenner på håp

Av Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Jeg tenker tilbake på den store demonstrasjonen på plassen foran Folketinget i København noen uker tilbake, der tusenvis av ungdommer aksjonerte for en mer aktiv og ambisiøs klimapolitikk. Jeg kjenner på håp....

Brødet fra himmelen

Når vi ber «gi oss i dag vårt daglige brød», er det et uttrykk for de ulike behovene som finnes, slik som nok mat og rent vann, ja alt det grunnleggende vi trenger, og samtidig er det et uttrykk for vår solidaritet med alle som ikke har det de trenger.

Mottakende økumenikk

Olle Kristenson, direktør i Ekumenisk teologi i Sveriges kristna råd holdt foredrag for Rådsmøtet om mottakende økumenikk. Mottakende økumenikk er ikke å spørre «hva trenger andre å ta imot og lære fra vår tradisjon», men heller «hva er det vi i vår tradisjon trenger...

Leders tale Rådsmøte 2019

«Kirkene sammen; Bønn som et fundament for enhet, felleskap og forståelse.»
Les Terje Aadne sin tale på Rådsmøte 2019.

Kirke på nye måter

Hva venter oss som kirker og organisasjoner 20 år frem i tid? Hvordan ser samfunnet ut da til forskjell fra nå? Hvordan kan vi som kirker, menigheter og ledere forberede oss på å møte nye tider?

Les Generalsekretær Erhard Hermansen sitt blogginnlegg.

Gode ledere er gode forvaltere

«I en tid hvor både ledere, menigheter og virksomheter er under offentlig oppmerksomhet er det viktigere enn noen gang at vi er troverdige ledere og forkynnere.»

Les Sigmund Kristoffersen sitt blogg-innlegg.

Hadelandskirker

16 septemper så arrangeres det en fellesgudstjeneste på Potetfestivalen i Gran der 15 ulike forsamlinger er representert. Tross ulike måter å uttrykke seg på, så kommer mennesker fra ulike forsamlinger sammen om å lage en felles gudstjeneste

Kirke i en ny tid

I løpet av mars har kirkelige ansatte og frivillige i hele landet vært samlet i ni regionaløkumeniske samlinger for å lære og diskutere hvordan kirkene vil se ut i framtiden.

Økumenikkprisen 2019

Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne.

Bærekraftsboka

Alle har hørt om FNs bærekraftsmål, men hvor godt kjenner du egentlig til målene? Og har du tenkt på hvordan vi som kirke kan være med på å oppfylle målene? Hjelpen er her, i form av ei flunkende ny bok, aldeles gratis.

FÅ SISTE NYTT DIREKTE PÅ FACEBOOK