Nyheter

Du kan ha barnearbeid i lomma

152 millioner barn er involvert i barnearbeid. Vi kjenner til barnearbeid i klesindustrien. Færre er klar over at vi kan gå med barnearbeid i lomma gjennom vår mobil.

Pinsefortellingen bekrefter det sentrale i kvekerteologien

Det kommer periodevis studenter som skal skrive oppgave om kvekere, og det liker vi. Vi liker å dele det vi har funnet. Men det er ikke like lett å svare på alle spørsmålene. Noen ganger tar de veldig mot til seg og spør forsiktig om kvekere feier jul og påske og sånn…

Les Marit Krombergs blogginnlegg om kvekerne og pinsen.

Hvor er de unge?

Norge har mange engasjerte ungdommer som gjerne bidrar i ulike beslutningsdyktige arenaer. Dette gjelder heldigvis også i kirker og kristne organisasjoner. Likevel opplever jeg at fellesskapet i Norges Kristne Råd i for liten grad har klart å engasjere og inkludere de unge.

Les blogginnlegget til Jarle Skullerud, Synodeformann i Den evangelisk lutherske frikirke.

Bevar planeten for barnas skyld

Jeg tror det er på tide at også kirkene erklærer klimakrisen for nettopp det det er; en krise. Jeg tror at med å være en tydelig stemme og med å gå foran, kan vi som samlede kirker være med på å stoppe den skumle utviklingen.

Les blogginnlegget til Silje H. Smørvik, menighetspedagog i Den norske kirke.

Derfor deltar innvandrere i 17. mai-feiringen

Oppslutningen om nasjonaldagsfeiringen i Norge ligger på verdenstoppen. Ni av ti sier at de feirer dagen og rundt 60 prosent av befolkningen deltar i offentlige arrangement. Det hevdes også at innvandrere slutter opp om feiringen. Stemmer dette og hva er i så fall grunnen til at også etniske minoriteter feirer 17. mai?

Av Pål Ketil Botvar, professor Universitetet i Agder og Olaf Aagedal, forskar ved KIFO.

Minnegudstjeneste på Verdens flyktningdag

Norges Kristne Råd og Oslo domkirke inviterte til minnegudstjeneste på Verdens flyktningdag 20. juni. 

Det ble en sterk markering blant tente lys og falske redningsvester.

Gråt med dem som gråter

I forbindelse med Verdens Flyktningdag inviterer Norges Kristne Råd i samarbeid med Oslo domkirke til en minne- og solidaritetsmarkering.

Hvordan ta i mot konvertitter?

I dag ble "Hvordan ta i mot konvertitter?" lansert på Kirkens Hus i Oslo. Det er et ressursdokument tenkt som en hjelp for kristne menigheter som tar imot konvertitter. Målet er å gi en grunnleggende og helhetlig innføring i hva det er viktig å tenke på når menigheter...

Hent barn av IS-krigere hjem!

Norges Kristne Råd forventer at norske myndigheter gjør alt som er mulig for å hente barna til norske statsborgere hjem så raskt som mulig.

Les uttalelsen vår her.

FÅ SISTE NYTT DIREKTE PÅ FACEBOOK