Nyheter

Å huske på for ikke å glemme

Å huske på for ikke å glemme

BLOGG: «Vi glemmer så fort. Av og til er det smertelig å kjenne på at vi ikke husker. Likevel kan nettopp det at vi glemmer være en helbredelse for oss,» skriver påskeblogger, Bertil Andersson (DELK).

Da jeg ble kristen, opplevde jeg miljøkampen annerledes

Da jeg ble kristen, opplevde jeg miljøkampen annerledes

«Selv om vi må ta innover oss alvoret, er vi ikke overlatt til oss selv i å løse dette. Gud bryr seg om skaperverket sitt.» Pia Helene Skagfjord er ukens grønne økumeniske blogger, og skriver at at måten hun har opplevd miljøkampen har endret seg etter at hun ble kristen.

Fratatt framtid for «feil» kjønn

Fratatt framtid for «feil» kjønn

Markeringen av kvinnedagen 8. mars er fortsatt viktig, spesielt i et globalt perspektiv. En dag for realitetsorientering verden over om jenters og kvinners situasjon, men også en dag for håpet om at det går an å skape forandring. Les blogginnlegg av Ingunn Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen, anledning kvinnedagen.

Ett med dem som blir forfulgt

Ett med dem som blir forfulgt

BLOGG: «Hvorfor blir kristne forfulgt?», spør mange, og i forlengelsen «hvorfor er kristne mer utsatt for forfølgelse enn andre?» Ole Petter Erlandsen er faglig leder i Åpne Dører Norge, og har skrevet om forfølgelsen av kristne verden over på bloggen vår.

«Bare sammen kan vi vokse til modenhet»

«Bare sammen kan vi vokse til modenhet»

«Konformitet er ikke det samme som enhet. Nei, konformitet gjør at vi ikke trenger enheten. Dersom alle går i takt, trenger vi ikke en enhet.» Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, talte om enhetens vesen under Rådsmøtet til Norges Kristne Råd.

Uvirkelighet

Uvirkelighet

Ukens grønne blogger er ØkuBlogg-ens egen Elisabeth Breen. Hun kaster et skjønnlitterært blikk fra et bussvindu; en busstur møter fortvilelse i praksis.

Sjekk politiattester!

Sjekk politiattester!

I samarbeid med VAKE går Norges Kristne Råd med med en sterk oppfordring om å sjekke ut politiattestene til frivillige og ansatte. – Dette er et viktig ledd i å skape trygge rom i våre sammenhenger, i å forebygge seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd.

Fagdag: Traumeinformerte fellesskap

Fagdag: Traumeinformerte fellesskap

VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep og Norges Kristne Råd inviterer til fagdag for ledere og ansatte i kristne fellesskap tirsdag 7. juni.

Kirken som samfunnsbyggende kraft

Kirken som samfunnsbyggende kraft

Kirkeledermøtet i Norges Kristne Råd hadde «Kirken som samfunnsbyggende kraft» som tema. Her var blant annet statsforvalter Valgjerd Svarstad Haugland invitert blant innlederne, og styreleder i NKR, Berit H. Agøy, åpnet møtet: – Vi er enige om det grunnleggende, og så er det mye vi er uenige i – men som vi snakker om på en skikkelig måte.

Statsråden berømmer Norges Kristne Råd

Statsråden berømmer Norges Kristne Råd

«Vi trenger møteplasser, og særlig kirkelige aktiviteter,» uttalte statsråd Toppe under styremøtet i Norges Kristne Råd, og sa gode ord om arbeidet Norges Kristne Råd gjør. – Vi er veldig glade for den gode samtalen med statsråden, sier generalsekretæren.

FÅ SISTE NYTT DIREKTE PÅ FACEBOOK