Alle innlegg

Hva gjør kirken når krisene står i kø?

Hva gjør kirken når krisene står i kø?

«Er det bare trassig kamp mot vår indre og ytre fiende som skal redde oss? Har kirken et annet svar?» Per Ivar Våje, Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet, reflekterer over utfordringene.

les mer
Status å fly minst?

Status å fly minst?

«Det er ikke enkelt, å leve enkelt, men det er det den fremtidige verden krever av oss. Så hjelp meg!»

les mer
Treet og kalven

Treet og kalven

Les en fin julehistorie med grønt blikk fra ØkuBlogg-ens opphavskvinne, Elisabet Breen. Det handler om en liten gutt som fikk en kalv i gull – og en bestemor som peker ut en mulighet for å gjøre gull om til grønt.

les mer
Å være en venn av livet

Å være en venn av livet

«Mitt ønske er å besynge skjønnheten og gleden som krigen truer med å utslette.» Slik begynner prest og stipendiat, Sindre Skeie, sitt blogginnlegg om hvordan han arbeidet frem en ny salme til «Klimamesse».

les mer
Enklere liv

Enklere liv

Økubloggens opphavskvinne, Elisabet Breen, tar tempen på en skummel tid i denne teksten. Hun spør seg: «Jeg tror at Gud elsker, med en lidenskapelig kjærlighet, alt levende på jorden. Mennesker, dyr og planter. Skulle ikke også vi? Men hvordan? Hva kan vi gjøre?»

les mer
Uansett hva vi tror – vi bor på samme jord!

Uansett hva vi tror – vi bor på samme jord!

Tros- og livssynssamfunnene er påfallende enige om klimautfordringene og om alvoret i dem. Det er først når de skal argumentere for hvorfor miljøspørsmål engasjerer, at ulikhetene kommer frem.

les mer
Gud vil ikke redde oss fra klimakrisen

Gud vil ikke redde oss fra klimakrisen

Klimakrisen er ikke noe som kommer. Den er allerede her, selv om den ikke er umiddelbart synlig for oss i hverdagen – i hvert fall ikke bestandig. Hva har den med kristen tro å gjøre? Ukens grønne blogger er Jan-Olav Henriksen, professor ved MF vitenskapelige høyskole.

les mer
Den rike mann og Lasarus

Den rike mann og Lasarus

Fokuset på de fattige og undertrykte er det aller viktigste. Det er ikke tvil om at dette preget alt det Jesus sto for; de som ikke har eller som mister livsgrunnlaget sitt.

les mer
Uvirkelighet

Uvirkelighet

Ukens grønne blogger er ØkuBlogg-ens egen Elisabeth Breen. Hun kaster et skjønnlitterært blikk fra et bussvindu; en busstur møter fortvilelse i praksis.

les mer
Små sting – store ting

Små sting – store ting

«Synlig reparasjon til inspirasjon.» Da diakon i Bragernes kirke, Edel Merete Gervin, begynte å reparere skadde klær fikk hun erfare hvordan et noe så lite som et synålsting kan bli til noe stort – attpåtil noe nytt og eget.

les mer
Jordens bønn

Jordens bønn

Estrid Hessellund reflekterer over øko-salmen «Jordens bønn». En bønn som har fulgt henne siden tidlig 200-tallet.

les mer
Med alt på jord er vi forbundet

Med alt på jord er vi forbundet

«Uansett politiske trender og hva som er populært, har norske kirker holdt fram at Gud elsker hele skaperverket.» Hans Morten Haugen er ukens grønne blogger. Han er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

les mer
Da jeg ble kristen, opplevde jeg miljøkampen annerledes

Da jeg ble kristen, opplevde jeg miljøkampen annerledes

«Selv om vi må ta innover oss alvoret, er vi ikke overlatt til oss selv i å løse dette. Gud bryr seg om skaperverket sitt.» Pia Helene Skagfjord er ukens grønne økumeniske blogger, og skriver at at måten hun har opplevd miljøkampen har endret seg etter at hun ble kristen.

les mer