Alle innlegg

Når naturen tar over?

Når naturen tar over?

At naturens krefter er noe man bare tar hensyn til og innretter seg etter, er noe enhver kollega av Jesus sine fiskervenner, har klart for seg. Det fins monument langs heile kysten som vitner om dette livet tett på naturens makt. Les preken av Arne B. Håkonseth, prost i Trondenes kirke.

les mer
Problemet med forvaltertenkning

Problemet med forvaltertenkning

«Å forstå at mennesket har et «gudommelig mandat» til å passe på planter og dyr blir feil.» Les Hans Morten Haugen utfordring av den klassiske «forvaltertenkningen». Han er professor i internasjonal diakoni ved VID.

les mer
«Misjon, skaparverk og klima»

«Misjon, skaparverk og klima»

«Misjon peikar fram mot Guds rike. I Guds misjon deltar vi med å kalle inn i Riket, inn i tru og etterfølging, kallet til ei frelse som gjeld den enkelte, men og ei frelse som gjennom Kristi forsoning vil gjelde heile skaparverket,» skriv førstelektor ved NLA Høgskolen, Rolf Kjøde, og peikar på ansvaret ein som kristen har for skaparverket.

les mer
Johannes’ Openberring – ein spegel for vår tid

Johannes’ Openberring – ein spegel for vår tid

I ei tid da både forskarar og media seier det same som Johannes’ openberring har sagt i nitten hundre år, må ikkje kristne kyrkjer snu ryggen til vitskapen og bli klimafornektarar. Dersom vi set oss ned på øya Patmos, der Johannes skreiv Openberringa, kva ser vi da?...

les mer
Kristen klimakrise

Kristen klimakrise

I dag, 12. april, har vi brukt opp vår årlige del av verdens ressurser. Alt vi bruker etter det er overforbruk. Sveinung Berntsen ser tilbake på miljøsaken i kristne miljøer fra syttitallet til i dag.

les mer
Se og ikke se, høre og ikke høre

Se og ikke se, høre og ikke høre

«Det moralske ubehaget i spenningsfeltet mellom tilegnet kunnskap og manglende handling munner ut i en nummenhet eller apati. Apatien blir en slags psykologisk og sosial forsvarsmekanisme.» Les blogginnlegg fra universitetslektor på MF, Inge Westly.

les mer
Hva gjør kirken når krisene står i kø?

Hva gjør kirken når krisene står i kø?

«Er det bare trassig kamp mot vår indre og ytre fiende som skal redde oss? Har kirken et annet svar?» Per Ivar Våje, Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet, reflekterer over utfordringene.

les mer
Status å fly minst?

Status å fly minst?

«Det er ikke enkelt, å leve enkelt, men det er det den fremtidige verden krever av oss. Så hjelp meg!»

les mer
Treet og kalven

Treet og kalven

Les en fin julehistorie med grønt blikk fra ØkuBlogg-ens opphavskvinne, Elisabet Breen. Det handler om en liten gutt som fikk en kalv i gull – og en bestemor som peker ut en mulighet for å gjøre gull om til grønt.

les mer
Å være en venn av livet

Å være en venn av livet

«Mitt ønske er å besynge skjønnheten og gleden som krigen truer med å utslette.» Slik begynner prest og stipendiat, Sindre Skeie, sitt blogginnlegg om hvordan han arbeidet frem en ny salme til «Klimamesse».

les mer
Enklere liv

Enklere liv

Økubloggens opphavskvinne, Elisabet Breen, tar tempen på en skummel tid i denne teksten. Hun spør seg: «Jeg tror at Gud elsker, med en lidenskapelig kjærlighet, alt levende på jorden. Mennesker, dyr og planter. Skulle ikke også vi? Men hvordan? Hva kan vi gjøre?»

les mer
Uansett hva vi tror – vi bor på samme jord!

Uansett hva vi tror – vi bor på samme jord!

Tros- og livssynssamfunnene er påfallende enige om klimautfordringene og om alvoret i dem. Det er først når de skal argumentere for hvorfor miljøspørsmål engasjerer, at ulikhetene kommer frem.

les mer
Gud vil ikke redde oss fra klimakrisen

Gud vil ikke redde oss fra klimakrisen

Klimakrisen er ikke noe som kommer. Den er allerede her, selv om den ikke er umiddelbart synlig for oss i hverdagen – i hvert fall ikke bestandig. Hva har den med kristen tro å gjøre? Ukens grønne blogger er Jan-Olav Henriksen, professor ved MF vitenskapelige høyskole.

les mer