Alle innlegg

Den rike mann og Lasarus

Den rike mann og Lasarus

Fokuset på de fattige og undertrykte er det aller viktigste. Det er ikke tvil om at dette preget alt det Jesus sto for; de som ikke har eller som mister livsgrunnlaget sitt.

les mer
Uvirkelighet

Uvirkelighet

Ukens grønne blogger er ØkuBlogg-ens egen Elisabeth Breen. Hun kaster et skjønnlitterært blikk fra et bussvindu; en busstur møter fortvilelse i praksis.

les mer
Små sting – store ting

Små sting – store ting

«Synlig reparasjon til inspirasjon.» Da diakon i Bragernes kirke, Edel Merete Gervin, begynte å reparere skadde klær fikk hun erfare hvordan et noe så lite som et synålsting kan bli til noe stort – attpåtil noe nytt og eget.

les mer
Jordens bønn

Jordens bønn

Estrid Hessellund reflekterer over øko-salmen «Jordens bønn». En bønn som har fulgt henne siden tidlig 200-tallet.

les mer
Med alt på jord er vi forbundet

Med alt på jord er vi forbundet

«Uansett politiske trender og hva som er populært, har norske kirker holdt fram at Gud elsker hele skaperverket.» Hans Morten Haugen er ukens grønne blogger. Han er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

les mer
Da jeg ble kristen, opplevde jeg miljøkampen annerledes

Da jeg ble kristen, opplevde jeg miljøkampen annerledes

«Selv om vi må ta innover oss alvoret, er vi ikke overlatt til oss selv i å løse dette. Gud bryr seg om skaperverket sitt.» Pia Helene Skagfjord er ukens grønne økumeniske blogger, og skriver at at måten hun har opplevd miljøkampen har endret seg etter at hun ble kristen.

les mer
Jeg tror på jordens forvandling?

Jeg tror på jordens forvandling?

«Og naturen er også Guds kirkerom, et hellig rom, som binder sammen og som viser oss livets og årets gang, oppstandelse og Guds skapende kraft og under.» Ukens grønne blogger er Johanne Gram-Nilsen, Sokneprest på Brøttum.

les mer
Deilig er jorden

Deilig er jorden

Kristine Røed Brun har sett isen smelte avsted med isbjørn på Svalbard. «Simuleringer med et middels utslippsscenario tyder på en vintertemperaturstigning på Svalbard på opptil 3-10 grader fra 2010 til 2099. Og alt dette er høyst sannsynlig vår skyld.»

les mer
Klimaungdommen nå til dags

Klimaungdommen nå til dags

«Jeg tror grunnen er så enkel at hvis vi ikke tar vare på kloden vår og stanser klimaendringene, så ødelegger vi framtiden for ungdommen.» Det skriver ukens ØkuBlogg-er, Dag Fedøy. Fedøy er kommunikasjonssjef i Helsingforskomiteen.

les mer