Alle innlegg

Valgets kval?

Valgets kval?

Ukens GrønnØkuBlogg-er, Einar Tjelle, er både utålmodig og håpefull når han reflekterer over valgets kval mens vi har dårlig tid – med Stortingsvalget dager unna og klimakrisen presserende. «Vi må tale sant om tida vi lever i. Vi må våge å snakke om oljen og natur-ødeleggelsene. «Siste generasjons synder», må ikke bli til «Den Siste Generasjon».»

les mer
Valg, kall og handlingsrom – jubileumsrefleksjoner

Valg, kall og handlingsrom – jubileumsrefleksjoner

Hva betyr etterfølgelse av Jesus i en tid som er preget av katastrofemeldinger – om hetebølger, enorme skogbranner, flom og skred mange steder på kloden, mennesker på flukt og akselererende utryddelse av dyre- og plantearter? spør seniorrådgiver i Kirkerådet, Hans-Jürgen Schorre i ukens GrønnØkuBlogg.

les mer
Den økologiske krise er en åndelig krise

Den økologiske krise er en åndelig krise

Ukens ØkuBlogg-er, Fader Theodor Svane, reflekterer over hvordan harmonien og ærbødigheten vi kan føle for og i naturen, «fortrenges av en trang til å heve oss over den». Illusjonen om at vi regjerer over skaperverket og kan bruke det til vår fordel er «like gammel som mennesket selv».

les mer
Ropet om kraft til endring

Ropet om kraft til endring

«I Norge taler vi om en kommende klimakrise. Rundt ekvator utfolder den seg allerede. Kirkene kan ikke la dem bli stående alene i dette.» Ukens ØkuBlogg-er er biskop Atle Sommerfeldt.

les mer
Å være i det vonde

Å være i det vonde

BOKANMELDELSE: Sindre Skeie har skrevet en liten, men klok bok om dimensjoner ved klimakrisen vi ikke bør overse eller springe for lett over.

les mer
Kjære Gud, velsign Fido …

Kjære Gud, velsign Fido …

Hilde Marie Øgreid Movafagh er litt redd fyr dyr, men tar likevel til orde – med støtte fra Ordet – for de som selv ikke har ord – «… jeg er opptatt av at dyrene hører til i skapelsen, at dyrene har det godt på gårdene hvor de bor og at vi forvalter skog, fjell og vann så dyrene kan få sin plass.

les mer
Grønn teologi – en avsporing eller en ansporing?

Grønn teologi – en avsporing eller en ansporing?

«Ganske tidlig møtte jeg denne holdningen: uroen for at engasjement i den nåværende verden, tar fokus bort fra frelsen og den kommende verden,» skriver Vidar Hovden, pastor i SyvendedagsAdventistkirken på GrønnØkuBlogg. Han tenker snarere at frelsen ikke innebærer å forlate det skapte.

les mer
Grunner til håp

Grunner til håp

Da jeg for to-tre år siden var i innspurten med min bok om Bibelen og miljøet, var det et kapittel jeg strevde særskilt med. Det var kapittelet om håp. Ukens ØkuBlogg-er er Kjell Arne Norum, forfatter av boken «Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?»

les mer
Katedralen

Katedralen

Jorda er ikke noe som omgir oss, vi er en del av jorda, skriver Gunnhild Bjørdal. Hun er kateket og rådgiver i Hamar bispedømme.

les mer
I alt som spirer

I alt som spirer

En pinserefleksjon av Hildegunn Marie Tønnessen, førsteamanuensis i psykologi og interkulturelle studier på Ansgar Høyskole

les mer
Hvor klimapolitisk skal kirken være?

Hvor klimapolitisk skal kirken være?

«At biskopenes klimahefte er mer politisk enn vanlig kirkeprat er hevet over tvil. Debatten blir nå om hvor konkret kirkens samfunnsteologiske røst skal lyde. La oss male gudstjenesten grønn!» skriver teolog Elisabet Breen.

les mer
Hva er GrønnØkuBlogg?

Hva er GrønnØkuBlogg?

GrønnØkuBlogg – da er vi i gang! – … etter et år med planlegging og samling av gode tekster ser vi grønt på nåtid og framtid. Også gudstjenestene vil vi male grønnere.

les mer