– Hvordan kan voksne utnytte barn på denne måten?

Kirkene i Norge og Norges Kristne Råd har nylig markert Global uke mot moderne slaveri, under mottoet «Belys slaveriet». De viktigste stemmene i kampen mot vår tids former for utnyttelse og slaveri, er de overlevende selv. Her gir vi ordet til en modig og ressurssterk kvinne, Angelica Kjos, som har opplevd – og overlevd – alvorlig kriminalitet. Hun valgte å fortelle offentlig om det hun ble utsatt for i barne- og ungdomstiden. Hun deltok nylig i TV2 serien «Petter og overleverne». Angelica arbeider som foredragsholder, samfunnsdebattant, underviser og artist. I anledning Global uke har hun skrevet dette innlegget på Norges Kristne Råd sin blogg.

Et barn for mye – som føler seg som et defekt produkt 

Hvilken effekt har det på barn å bli solgt for andres kriminelle oppførsel? 
Du tenker kanskje at dette ikke kan skje i Norge?

Da tar du feil. Jeg vil formidle at brutal utnyttelse skjer rett foran oss. Velger vi å observere? Reagere? Varsle? Ta ansvar? Eller velger vi å tro at det bare skjer i andre land? 

Er det lettere for oss å håndtere at utnyttelse av barn skjer når vi tenker at situasjonen umulig kan skje i vår hovedstad Oslo?

Det jeg prøver å si er at menneskehandel skjer akkurat her og nå, enda nærmere enn vi tror.

Angelica Kjos. Foto: Astrid Waller

Da jeg var 9 år gammel ble barnekroppen min solgt til voksne menn. Jeg ble påført rusavhengighet mens jeg ble solgt. De betalte familiemedlemmet mitt. 

Jeg kostet 6000 kr hver gang de forgrep seg på meg.

Du har kanskje naivt trodd at Norge er trygt? 

Å sette en prislapp på meg, er som å bekrefte at jeg følte meg som et defekt produkt. En feilmontert vare. Bruk og betal. Hvor kynisk er det? Hvordan kan voksne utnytte barn på denne måten? La dem bli seksuelt torturert uten å tro at det skjer i Norges land? 

For å nedkjempe utnyttelse og menneskehandel er vi som samfunn nødt til å ikke lukke øynene. 

Vi må si at det skjer – også i Norges land – og gi rask og riktig hjelp til barna som utnyttes.

Velge å varsle og stå til ansvar som samfunnsborgere. Vi har alle en avvergingsplikt om vi er bekymret.

– Angelica Kjos                                    

Kommentar fra en fagperson

Angelica fremmet forslag om at en fagperson kunne kommentere innlegget og tilføye informasjon om hva som gjeldende i Norge for barn og unges rett til beskyttelse og bistand. Vi bad Katarina Sirris Karantonis, seniorrådgiver i seksjon for diakoni og samfunn i Den norske kirke om å gi sine kommentarer. Katarina er jurist og sosialantropolog og har tidligere arbeidet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), der hun blant annet bidro i arbeidet med å opprette en Nasjonal veiledningsfunksjon i saker om mindreårige ofre for menneskehandel. 

Ved å fortelle sin sterke historie, gir Angelica stemme til de som utsettes for menneskehandel. Historien til Angelica er vond å lese, og veldig viktig. Ingen skal oppleve å bli utsatt for menneskehandel, og barn har en særlig rett til beskyttelse.  Likevel vet vi at barn utsettes for overgrep og utnyttes på det groveste, også i Norge. 

Katarina Sirris Karantonis

Menneskehandel defineres i straffeloven § 257, og kan innebære tvang, utnyttelse og forledelse til:

  • prostitusjon eller andre seksuelle ytelser
  • arbeid eller tjenester, herunder tigging
  • krigstjeneste i fremmed land, eller
  • fjerning av indre organer

Utnytting av barn er å anse som menneskehandel, uavhengig av om vold, trusler eller annen utilbørlig atferd er brukt. 

Vi har alle et ansvar for å identifisere ofre for menneskehandel og å avverge slik utnyttelse ved å melde fra til politiet. For å gjøre det, trenger vi kunnskap og en bevissthet om at det finnes barn som er ofre for menneskehandel i Norge. Global uke er en del av dette bevisstgjøringsarbeidet. 

Det er også viktig å vite at det nå finnes en veiledningstjeneste om mindreårige ofre for menneskehandel i Barne ungdoms, og familiedirektoratet (Bufdir) som kan kontaktes på 46 615 000. 

Målet vårt må være at ingen flere barn skal oppleve det Angelica har opplevd. 


– Katarina Sirris Karantonis, seniorrådgiver i  Den norske kirke og styremedlem i Global uke

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!