En stemme for de stemmeløse

En stemme for de stemmeløse

I dag mottar Maria Ressa og Dmitrij Muratov Nobels Fredspris for deres innsats for ytringsfrihet som er en forutsetning for demokrati og varig fred. I går kveld arrangerte Norges Kristne Råd økumenisk fredsgudstjeneste. Norges Kristne Råd har i flere år arrangert...
Webinar – FUTURE CHURCH

Webinar – FUTURE CHURCH

Mandag 29. november inviterte vi til høstens siste webinar fra Kirke på nye måter. Denne gangen var det temaet fremtidens kirke og hvordan den kan og bør se ut. Dette webinaret ble avholdt på engelsk. Denne gangen var det Will Mancini fra Huston i Texas (USA) som var...