Kirkelig bysatsning – Besøk av biskop Ric Thorpe

I løpet av 20 år har Church of England opprettet eller revitalisert 100 menigheter i byer og gitt dem status som Resource churches. Disse menighetene har nådd mange nye. Hva kan vi i Norge lære av denne satsningen?   

I midten av februar var biskop Ric Thorpe på Norges-besøk. Han står nå midt i denne store satsning på ressurskirker i byområder i England. Thorpe delte i løpet av sitt besøk sine erfaringer med oss på flere ulike steder og i ulike settinger. Du kan fortsatt få med deg innlegget hans!!!

Opptak fra innledningen av seminaret på MF i Oslo

Torsdag 15. februar 2024 var Thorpe med på et åpent seminar på MF. Her var det også respons av Knut Tveitereid, samt en panelsamtale mellom Knut Tveitereid (MF), Helge S. Gaard (NMS), Kristin Gunleiksrud Raaum (Kirkerådet), Birgitte Kessel (Dnk), Jarle Skullerud (Frikirken), Gunnar Bråthen (NLM) og Kjetil Vestel Haga (Normisjon).

På sitt norgesbesøk møtte Ric Thorpe også bispemøtet i Den norske kirke og han hadde et seminar på VID i Stavanger. De ulike seminarene og møtepunktene skjedde i et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, NMS, Dnk, MF og VID.

Mer om nybrottsarbeidet i England

Biskop Ric Thorpe har vært involvert i nybrottsarbeid som prest i London, og etter at han ble biskop har han reist rundt i England og utlandet for å bistå biskoper, bispedømmer og menigheter med strategisk tenkning spesielt rundt det de kaller for Resource churches (RC) i byer. Som i Norge flytter mange mennesker til byene i England, og kirken har utfordring med å omstille seg befolkningsendringen.

Menighetene har ulik profil fra karismatisk til anglokatolsk. De er enten revitalisering av en menighet som holder på å dø ut, eller en nyplanting. Biskopene har utpekt dem som RC og gitt dem myndighet til å gå utover sine soknegrenser for å nå målgrupper som ikke kommer til gudstjeneste. De kalles RC fordi de gir ressurser til andre menigheter. Det er en «curate» (prest under utdanning/ praksis) som blir lært opp. Etter noen år sendes vedkommende sammen med et team på ca. 20 for å starte opp en ny RC. Gjerne etter invitasjon fra en biskop. 

I 2016 hadde seks RC opplevd en vekst fra 130 til 2702 gudstjenestedeltagere. 46 prosent var nye kirkegjengere eller kirkegjengere som ikke hadde gått i kirken på lang tid. RC når også mange unge voksne.

Erkebiskop Welby har anbefalt at alle bispedømmene i England starer opp minst en RC. Han skriver i forordet for Ric Thorps bok Resource churches om Thorpe: «He represents a rare combination, being at once a thinker and strategist, and a practitioner».

Trykk på knappene under for å se en kort video der Ric Thorpe sier litt mer om arbeidet med Resource Churches eller for lese mer om boken hans.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!