Fagdag for barne- og ungdomsorganisasjonene

Til daglig leder og styreleder i barne- og ungdomsorganisasjonene

Invitasjon til en todelt fagdag

Kjære ledere,
Vi vil med dette invitere dere til en todelt fagdag der vi før lunsj setter fokus på kirkens ansvar for barns rettigheter, mens vi etter lunsj vil snakke om økumenikken i barne- og ungdomsarbeidet.

Dato: 29.10.2019 kl.09.00 – 15.00
Sted: Kirkes Hus, Rådhusgt. 1 – 2, Oslo

Kl. 09.00 – 11.30 Kirkens ansvar for barns rettigheter
I handlingsplanen for Norges Kristne Råd heter det blant annet at vi skal
• Øke kunnskap om barns rettigheter og kirkenes ansvar for dette gjennom styresamtale, nettverksmøter og fagdager.
• Bidra til å gjøre Kirkenes Verdensråd-dokumentet «Kirkens ansvar for barns rettigheter» kjent.
• Arbeide aktivt for at barn og unge kan bli med i arbeidet for å fremme bærekraftsmålene

Dokumentet «Kirkens ansvar for barns rettigheter» setter fokus på å fremme beskyttelse av barn og unge, fremme barn og unges medvirkning og kjempe for klimarettferdighet på tvers av generasjoner og støtte initiativer for og med barn og unge.

Under rådsmøte i mars vedtok Norges Kristne Råd den vedlagte uttalelsen rundt «Kirkens ansvar for barns rettigheter». Samtlige at våre medlemskirker har med det satt dette på agendaen, og den er nå sendt medlemskirkene for videre oppfølging.

Vi vil på denne bakgrunn invitere til en videre oppfølging og samtale omkring hvordan vi kan styrke barns rettigheter og medvirkning i kirken/menigheten.
Silke Pahlke, rådgiver i Kirkerådet/Den norske kirke, innleder og inviterer til workshop.

Kl.11.30 – 12.30 Lunsj


Kl.12.30 – 15.00 Økumenikken i barne- og ungdomsarbeidet
Det skjer mye godt og viktige felleskirkelig arbeid blant barn og unge, og noe har pågått svært lenge. Dette ønsker Norges Kristne Råd å være med å løfte opp, vi heier på dere! Jesus ba i Johannes 17.21 «Må de alle være ett – for at verden skal tro at du har sendt meg». Norges Kristne Råd arbeider for kirkens enhet, dette skjer gjennom dialog og samhandling, og du kan lese mer om vårt arbeid på www.norgeskristnerad.no.

I handlingsplanen for Norges Kristne Råd står det blant annet
• Gjøre oss kjent med eksisterende tverrkirkelig barne- og ungdomsarbeid, støtte lokale initiativ og formidle kunnskap og erfaring om dette.

Jeg tror at kirkens fremtid handler om hvordan vi som KIRKE løfter hverandre frem og opp, møtes og handler sammen og jeg har et ønske om å få erfare mye godt felleskirkelig arbeid i årene fremover, internasjonalt, nasjonalt og lokalt, der menigheter finner sammen til fellesskap og felles handling.

Hvordan skal det økumeniske arbeidet se ut fremover og hvordan engasjerer vi barne- og ungdomsorganisasjonene og ikke minst unge ledere i det nasjonale økumeniske arbeidet?
Det blir flere korte innledninger til samtale.

Vi ber om tilbakemelding innen 14.10.2019 på hvem som kommer fra deres organisasjon.

Med ønske om Guds velsignelse i deres arbeid.

Med vennlig hilsen
Erhard Hermansen, generalsekretær

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!