En stemme for økumenikk og globalt kirkeengasjement

Vi har tatt en prat med den nye generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd (KV), Rev. Prof. Dr Jerry Pillay, for å høre hva han tenker etter ett år i sjefsstolen. Hva har overrasket han? Hvilke visjoner har han? Hvordan er situasjonen for økumenikken globalt?

Det er en glede av å presentere et intervju med en fremtredende skikkelse innen internasjonal teologi og kirkeledelse, Rev. Prof. Dr Jerry Pillay. Med en imponerende akademisk bakgrunn som professor i teologi og en betydningsfull karriere innen økumenikk, har Dr. Pillay satt sitt preg på globale samtaler om tro, samfunn og rettferdighet.

13. Februar 2023, Genève, Sveits: Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay forkynner i Ecumenical Center-kapellet under sin innsettelsesgudstjeneste som Kirkenes Verdensråds generalsekretær. Foto: Albin Hillert/WCC

Som sør-afrikansk teolog og tidligere president for World Communion of Reformed Churches (WCRC), har Dr. Pillay spilt en nøkkelrolle i å samle og styrke båndene mellom reformerte kirker over hele verden. Hans engasjement for økumenikk og forståelse mellom ulike trosretninger har gjort ham til en respektert leder i det internasjonale religiøse fellesskapet. Dette førte til at Dr. Pillay i 2022 ble valgt til ny generalsekretær i Kirkenes Verdensråd – KV (World Council of Churches). Forgjengeren hans var norske Olav Fykse Tveit. 

Rt. Rev. Dr Olav Fykse Tveit, presiderende biskop i Den norske kirke og tidligere generalsekretær i WCC, biskop Heinrich Bedford-Strohm, moderator for KVs sentralkomité, og pastor Jerry Pillay, KVs generalsekretær, i kirkens kapell Senter i Genève, Sveits. Foto: Ivars Kupics/WCC

I intervjuet skal vi utforske Dr. Jerry Pillays visjoner, refleksjoner og erfaringer. Hvordan ser han på rollen til tro i dagens komplekse samfunn? Hvilken betydning har økumenisk dialog i en stadig mer globalisert verden? Og hvilke utfordringer og muligheter ser han for den globale kirken i møte med dagens komplekse utfordringer?

Bli med oss i dette innsiktsfulle intervjuet, hvor vi vil få et nærmere blikk på livet og visjonene til Dr. Jerry Pillay, en betrodd leder og brobygger innen internasjonalt kirkeengasjement.

  • Hvordan har det vært for deg å begynne i den nye jobben som generalsekretær i KV? 

Tidligere var jeg jo hovedsakelig i akademia, så det involverte jo mye skriving. Nå er det et helt annet miljø jeg jobber i. Selv om jeg har vært mye engasjert i økumenisk arbeid og religionsdialog, er dette på et helt annet nivå. Jeg ser på jobben min som et kall til å bevare og styrke enheten mellom ulike kirkesamfunn i verden. Nå har vi 352 veldig forskjellige kirkesamfunn, men organisasjonen vokser samtidig som vi har klart å styrke samarbeidet disse imellom. Vi står ovenfor krevende globale utfordringer på mange områder i dag, ingen kirker kan adressere alle disse alene. Derfor har KV blitt en plattform hvor vi kan adressere nettopp disse utfordringene. Vi er dypt involvert i mange ulike prosesser verden rundt, alt fra fredsforhandlinger til klimaforhandlinger knyttet til en rekke temaer som griper inn i urettferdige strukturer som holder mennesker nede.

Vi står ovenfor krevende globale utfordringer på mange områder i dag, ingen kirker kan adressere alle disse alene. Derfor har KV blitt en plattform hvor vi kan adressere nettopp disse utfordringene.

Kirkenes verdensråds generalsekretær Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay og hans familie hilste pave Frans i Vatikanet 3. januar. Foto: Vatican media

  • Hva har overrasket deg i arbeidet som generalsekretær så langt? 

Først og fremst positive overraskelser. KV må hele tiden håndtere splittende prosesser, og spesielt første året mitt som generalsekretær var det mye av dette. Men vi så virkelig at Den hellige ånd var på jobb. Plutselig hadde vi konsensus i mange krevende saker, og vi kunne dermed gå videre. Vi opplever at mange kirkesamfunn, spesielt det med mye ressurser faktisk er med og bidrar inn i KV. De forplikter seg til vårt arbeid, ikke bare som medlemmer, men de går den ekstra milen for økumenikken.  

Økumenisk deltakelse under gudstjenesten for innsettelse av Dr. Pillay som generalsekretær i Ecumenical Center Chapel 17. februar 2023. Foto: Albin Hillert/WCC

  • Hvilken betydning har KV hatt rent historisk, spesielt sett i lys av fjorårets jubileum? 

Den store innvirkningen har vært på steder hvor KV har hevet stemmen for de stemmeløse. Men også jobben man har gjort for kristen enhet. Disse trekkene er kanskje mer tydelige enn noensinne i vårt arbeid. Jeg ser på KV som en organisasjon som har troverdighet og evne til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å utvikle en bedre verden for mennesker. Vi lever i en tid med konflikter og kriger. Vi representerer mange kirker og enormt mange mennesker, og har myndighet til å snakke med politiske styresmakter.

Jeg ser på KV som en organisasjon som har troverdighet og evne til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å utvikle en bedre verden for menneskeheten.

  • Noen mener at kampen for klima og miljøet er det viktigste i dag, hvordan ser du på denne kampen i forhold til misjon? Hva skal man tenke?

Vi må forstå at liv og skapelse henger sammen. At miljø og misjon er to motsetninger er for meg en falsk dikotomi. Evangeliet forbinder og integrerer alt. Hvis vi forstår Jesu budskap korrekt, så utfordret han strukturene i sin verden. Vi må hjelpe den troende å leve ut evangeliet i den virkelige verden. For meg er det et enhetlig ansvar, en helhetlig respons på evangeliet. Alt på jorden tilhører Herren, derfor er Creation Care så viktig. Vi er kalt til å gjøre disipler og ta vare på jorden. Ingen motsetning. 

Vi må forstå at liv og skapelse henger sammen. At miljø og misjon er to motsetninger er for meg en falsk dikotomi. Evangeliet forbinder og integrerer alt.

KVs generalsekretær Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay (foran) og ACT Alliances generalsekretær Rudelmar Bueno de Faria (bak) besøkte lokalsamfunn i jordskjelvrammede områder i det sørlige Tyrkia fra 4.-6. april 2023. De møtte kirker i Mersin, Iskenderun og Antiokia, inkludert samfunn i det gresk-ortodokse patriarkatet i Antiokia, det armenske patriarkatet i Konstantinopel, latinske katolikker og andre. Foto: WCC/ACT Alliance

  • Hvordan jobber dere for å bygge bro over det stadig økende gapet mellom fattig og rik som også preger kirkelandskapet?

Vi har mange programmer som retter seg mot disse spesifikke problemene. Påvirkning for endring er vårt motto. Samtidig har vi vært følsomme for å skape trygge og like rom for ulike mennesker. De rike og ressurssterke bør ikke alltid dominere når vi har valg i KV sine verv. Folk hentes inn basert på kirkelige representasjoner, og balansen vår er veldig viktig når det gjelder valg. Vi har et stort utvalg av mennesker som er med på å definere retningslinjene i vårt arbeid. 

Februar 2023, Genève, Sveits: Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, Generalsekretær for Kirkenes Verdensråd, avbildet i kapellet til det økumeniske senteret i Genève. Foto: Albin Hillert/WCC

  • Du har jo vært leder i mange ulike settinger gjennom livet ditt, og nå er du på mange måter kirkenes globale leder. Hva er lederskap for deg? 

Hovedoppgaven i ethvert lederskap er å tjene Gud og tjene ham godt. For når man er en tjener, kan man gjøre en forskjell i verden. Så må man ikke bli passiv og fanget av håpløse ting, men alltid si ifra. Som mennesker forstyrrer vi stadig vekk Guds planer i verden gjennom våre feiltrinn, vi må bringe Guds planer tilbake. En leder må ha en ånd av tjenerskap.

Hovedoppgaven i ethvert lederskap er å tjene Gud og tjene ham godt. For når man er en tjener, kan man gjøre en forskjell i verden.

  • Hvordan beholder du håpet i den dystre globale virkeligheten vi befinner oss i nå?

Uansett hvor du går, er det alltid små glimt av håp. I min bakgrunn fra Sør-Afrika, danser, synger og tilber alle typer mennesker Gud, også de fattigste av de fattige. De fant håp i Gud. Å tro på Gud er å ha det gøy, til tross for dine utfordringer. Å tjene Gud kan gjøre en positiv endring i ditt og andres liv. Det gir håp for meg. 

Uansett hvor du går, er det alltid små glimt av håp.

KV-delegasjonen dro til Moskva på et fredsoppdrag i mai 2023. Det er viktig for Pillay å snakke med alle parter i konflikter. Foto: WCC

  • Helt avslutningsvis, er det noe du vil si til engasjerte i norske kirkesamfunn og menigheter?

Norske kirker har alltid vært gode når det gjelder å ta opp problemstillinger i andre land. Den norske kirke har spilt en viktig rolle i forsoningsprosesser og fredsarbeid i for eksempel Sør-Afrika og Sør-Sudan. På lignende måter har dere jobbet med rettferdighetsspørsmål og fattigdomsspørsmål. Det økumeniske arbeidet dere har gjort i Norge er enormt. Dere har lyktes med å flytte ut av egen komfortsone, for å kunne engasjere dere i globale utfordringer. Fortsett dette fokuset!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!