Ny bønn for Kvinnenes internasjonale bønnedag

Palestina ble valgt som fokusområde for Kvinnenes internasjonale bønnedag 2024 allerede i 2017. Materiellet til bønnedagen utarbeidet de palestinske kristne kvinnene for over et år siden, ut ifra deres situasjon slik den var da.

Siden da er konflikten i Midtøsten drastisk forverret. Den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen er ekstremt kritisk, og lidelsene enorme.

I lys av denne situasjonen har den palestinske bønnedagskomiteen formulert en ny bønn som de ber oss om å legge til og be sammen med dem under bønnedagen.

Bønn

Vi oppfordrer til å legge ekstra vekt til å be for fred i Midtøsten under bønnedagen, 1.mars.

Vi ber for kvinner som mister sine barn og andre familiemedlemmer. Vi ber om at deres styrke må bli som et fyrtårn, i det de holder ut alle vanskeligheter og smerte med nåde. Gi dem mot til å navigere i trengsel og nød. Og må deres streben etter fred og velstand skinne klart midt i disse vanskelighetene.

I denne tiden av krig ber vi for hjerters helbredelse og fredens gjenopprettelse. Må medfølelse overvinne hat, og må alle de rammedes lidelser lindres. Gi dem styrke, trøst og håp for en lysere og bedre fremtid.

Vi ber for alle familier som har mistet familiemedlemmer, for de kidnappede, de som er savnet, og alle som fortsatt er under ruiner. Må Guds Ånd gi dem alle styrke og tålmodighet mens de håper på gjenforening.

Herre Jesus, vi ber for alle krigers slutt, spesielt i landet du kalte hjemme. Du er vår frelser, den som lærte oss den sanne betydelsen av fred. Led oss og gi oss kraft til å praktisere fred i våre daglige liv.

Bønnen ligger også tilgjengelig sammen med annet materiell på våre nettsider.

Oppdatering om prosjektene

Under samlingene til kvinnenes internasjonale bønnedag kommer vi til å samle inn penger til to prosjekter som arbeider med dialog- og forsoningsarbeid mellom jøder og palestinere, og mellom muslimer og kristne, og med disippelgjøring og fellesskap blant kristne palestinere.

I den katastrofale krigssituasjonen som nå utspiller seg i Midtøsten har forholdene som disse organisasjonene og kvinnene arbeider i nå endret seg drastisk og er svært krevende.

Organisasjonen Musalaha, som er en av de få forsonings- og fredsbyggende frivillige organisasjonene med arbeid på begge sider av grensen, forteller om nye begrensninger, frykt og forfølgelse som rammer fred- og forsoningsarbeid nå. Stadig flere fremmedgjøres av religiøse ledere, kolleger, familie og venner for å være involvert i fredsbygging med «fienden». En del er helt avskåret fra hverandre og mange sørger over kjente som de har mistet eller som har blitt fengslet uten rettssak. «Aldri før har vi blitt konfrontert med massakrer, ødeleggelser og hat i et slikt omfang og med en slik nensitet som nå», sier de.

Likevel forteller Musalaha at de opplever fremskritt i arbeidet. Organisasjonens medarbeidere har vist stort mot og lederskap og standhaftig engasjement for forsoning, til tross for farene for vold og forfølgelse. Organisasjonen har fasilitert for arbeid med sorg og angsthåndtering, og for samlinger som har fokusert på å takle den økende frustrasjonen og sinnet på tvers av religioner. De forteller også om møter hvor israelere og palestinere deler sine erfaringer, sin fortvilelse, gjenkjenner hverandres smerte og søker «medmenneskelighet i hverandre og nekter å akseptere en vrangforestilling om hat og demonisering av «annerledeshet»».

Organisasjonen har også laget en strategi for hvordan å skape endringene de ønsker å se for å utøve ikkevoldelig motstand mot strukturer som skaper urettferdighet. De understreker alle menneskers unike menneskeverd og målet om rettferdig fred i landet for alle, og er klare for å gjennomføre prosjekter flere prosjekter i 2024.

Les brevet fra Musalaha i sin helhet!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!