Uttalelse: Elsk din neste – også mennesker på flukt

De økumeniske rådene i den nordisk-baltiske regionen krever et fornyet engasjement for å vise kjærlighet og omsorg for de menneskene som er tvunget til å flykte fra krig, katastrofer og lidelse. Vi ber om verdig behandling av mennesker som søker tilflukt i våre samfunn og EU-institusjonene.

I slutten av januar kom de økumeniske rådene i den nordisk-baltiske regionen sammen på Island. Representantene fra Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige deler bekymringer, håp og engasjement for mennesker som er tvunget på flukt. Møtet sammenfalt med slutten av Bønneuken for kristen enhet. Uken dreide seg om lignelsen om den barmhjertige samaritan og Jesu formaning til hans etterfølgere: «Du skal elske Herren din Gud … og din neste som deg selv» (Luk 10:27). Kristi kjærlighet driver oss til å utvide vår definisjon av hvem vår neste er. Vi er kalt til å nå mennesker med vårt engasjement utover våre egne nabolag og landegrenser.

Kristne flyktninger fortsetter å tro. Legg merke til «Nasrani-symbolet» malt på teltet.

Med utgangspunkt i dette kjærlighetsbudskapet, må vi snakke fritt om vår bekymring for ytterligere restriktiv migrasjonspolitikk. Vi er vitne til en fortelling om «den andre» som sprer frykt og splittelse, opprettholder skadelige stereotypier og rettferdiggjør urettferdig politikk. Vi er vitne til tvilsomme forsøk på å fraskrive oss ansvar for mennesker som søker tilflukt fra forfølgelse og krig. Vi er vitne til politikk som setter søkelys på grensevern, men vi må også beskytte barnet, kvinnen og mannen som søker tilflukt. Bare i Middelhavet ble 3760 mennesker rapportert døde eller savnet av UNHCR i fjor.

Foto: Pixabay

Det er tvingende nødvendig at vi, som Kristi etterfølgere, minner oss selv og våre beslutningstakere på urettferdigheten, lidelsen og de uutholdelige leveforholdene som mennesker på flukt utsettes for. Vi risikerer å bedøve vår medmenneskelighet hvis vi glemmer verdien av hvert enkelt menneske. Vi risikerer å være de som i Jesu lignelse «går forbi på den andre siden» og behandler vår neste med likegyldighet.

Likevel vet vi at vi som samfunn og kirker kan vi så mye bedre: Vi har vært vitne til kirker som har tatt imot ukrainere i landene våre, så vi vet at evnen og styrken til å ta imot flyktninger finnes. Vi er klar over hvordan mengder med migranter kan være en utfordring for våre samfunn. Men samtidig vet vi at det å ta imot de som trenger det er en kjerneverdi for oss som mennesker og kristne.

Vi ber derfor våre regjeringer og EU om ikke å miste disse grunnleggende verdiene av syne. Vi etterlyser:

  • Opprettholdelse av retten til å søke asyl for de som har behov for beskyttelse og få sin sak prøvd ved avslag
  • At det settes inn sterke tiltak for å sikre at rapporteringer av voldsutøvelse fra grensemyndigheter ved grensene etterforskes.

La oss ikke glemme at vi er kalt til å elske vår neste som lider – mennesker som flykter fra konflikter, vold eller forfølgelse!

Reykjavik 01.02.2024,

På vegne av de nordisk-baltiske økumeniske rådene, 

Erhard Hermansen

Generalsekretær i Norges Kristne Råd

Sofia Camnerin

Generalsekretær for Sveriges Kristna Råd

Emil Hilton Saggau

Generalsekretær for Danske kirkers råd

Vilver Oras

Generalsekretær for Estlands økumeniske råd

Mayvor Wärn-Rancken

Generalsekretær for Finlands økumeniske råd

Magnea Sverrisdóttir

Økumenisk offiser, Den evangelisk-lutherske kirke på Island

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!