Fakkeltog for forfulgte kristne 2022

I flere land blir kristne presset til å flykte fra sine hjem som en bevisst strategi fra forfølgerne. Hensikten er å utrydde kristen tro og praksis. Denne høsten er det et spesielt fokus på dem som er på flukt på grunn av sin tro. I fakkeltog over hele landet vil vi løfte fram deres situasjon og be for dem.

På flukt for sin tro

I flere land blir kristne presset til å flykte fra sine hjem som en bevisst strategi fra forfølgerne. Hensikten er å utrydde kristen tro og praksis. I høst har vi et spesielt fokus på dem som er på flukt på grunn av sin tro. I fakkeltog over hele landet vil vi løfte fram deres situasjon og be for dem.

I 76 % av landene på World Watch List rapporterer kristne at de blir fordrevet fra sine hjem på grunn av deres religiøse identitet, enten som den eneste eller som medvirkende faktor. Dette gjelder blant annet land som Nigeria, Afghanistan, Iran og Burkina Faso.

I år vil vi gå i fakkeltog for dem som må forlate sine hjem på grunn av sin tro.
Bli med og løft din fakkel for dem som lever i stor urett!

Hermansen

– Norges Kristne Råd støtter opp under fakkeltogene som starter å gå i disse dager. Trosfrihet er en universell menneskerettighet. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)». Vi som kirkene sammen i Norge må stå opp for dem som blir nektet å praktisere sin tro, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Støtte og solidaritet til forfulgte er noe vi som kristne fra ulike menigheter og kirker kan stå sammen om. Vårt ønske er at fakkeltogene er felleskirkelige arrangementer, der ledere og medlemmer med forskjellig kirketilhørighet og bakgrunn kan gå ved siden av hverandre. Det gir et tydelig signal, både i hver enkelt by og overfor norske politikere sentralt, om at forfølgelse av kristne angår oss alle.

Fra 25 oktober og fram til 3 desember vil det gå fakkeltog ulike steder i landet vårt:

Herøy, Fosnavåg 25.10 / Ålesund 26.10 / Molde 27.10 / Sandefjord 2.11 / Porsgrunn 3.11 / Oslo 3.11 / /Lyngdal 3.11 / Askim 3.11 / Arendal 7.11 / Kristiansand 8.11 / Tromsø 8.11 / Bergen 8.11 / Stokmarknes 9.11 / Fredrikstad 10.11 / Stavanger 10.11 / Kristiansund 12.11 / Tønsberg 13.11 / Flekkefjord 13.11 / Råde 13.11 / Voss 20.11 /Nærbø 1.12 / Trondheim 3.12

Fra fakkeltog i Oslo

Fakkeltog – hvorfor det?

I verden i dag blir over 360 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro. Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett. I de områdene kristne blir forfulgt diskrimineres ofte også andre minoriteter.

Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten de lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet et opprop som overleveres til myndighetene.

Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter på dagsordenen.

Jo flere som er med, jo flere steder som arrangerer fakkeltog – jo tydeligere blir budskapet:
Forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter angår oss!

Hvem arrangerer fakkeltogene?

Det er organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen som står for den sentrale planleggingen og arrangeringen av fakkeltoget. De utvikler materiell til årets tema, lager innlegg og annonser til aviser, skriver et opprop og tar kontakt med politikerne på Stortinget. Samtidig må hvert enkelt fakkeltog arrangeres av en lokal komité som tar på seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre arrangementet. Åpne Dører og Stefanusalliansen vil prøve å rekruttere representanter fra organisasjonene til å være med i de lokale komiteene der det er mulig.

Les mer om fakkeltogene her: https://www.fakkeltog.no


Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!