Et kall til å handle sammen

Dette er den oversatte versjonen av hovedbudskapet fra generalforsamlingen i Kirkenes verdensråd som var i Karlsruhe fra 31 august til 8 september. Mer enn 4000 mennesker deltok fra alle verdens land. Budskapet representerer summen av samtalene, møtene og bønnene som ble bedt gjennom disse dagene.

Alle generalforsamlinger i Kirkenes verdensråd har utgitt et skriftlig budskap for å formidle opplevelsen av generalforsamlingen og inspirasjonen som ligger i generalforsamlingens arbeid. Vi håper dette budskapet vil leses i menighetene i våre medlemskirker og publiseres i kirkelig media. Vi håper også at budskapet oversettes og brukes bredt. Det ville være fint å se det diskutert, plukket fra hverandre, reflektert over og bedt om, fordi det representerer de samtalene og bønnene som over 4000 deltakere på generalforsamlingen har hatt i vår felles søken etter den enhet Kristus gir oss. Vi gir nå dette budskapet videre til dere, og ber om at dere deler det med alle kristne og mennesker av god vilje, for at vi skal kunne komme sammen og oppleve hvordan Kristi kjærlighet beveger verden mot forsoning og enhet. 

FN KV
2 September 2022, Karslruhe, Germany: H.E. Archbishop Yevstratiy of Chernihiv and Nizhiyn (Ukraine) speaks during a thematic plenary focused on Europe, at the 11th Assembly of the World Council of Churches, held in Karlsruhe, Germany from 31 August to 8 September, under the theme «Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity.»

Et kall til å handle sammen

“For Kristi kjærlighet tvinger oss” (2. Kor. 5,14)

 «Kom, følg meg!»

1. Fra den tiden han var på jorden, og helt frem til dette øyeblikk, fortsetter Jesus å si disse ordene til hvert eneste menneske. Jesu liv, ord og handlinger er en stadig invitasjon til bevegelse – fra ett fysisk sted til et annet, fra én gruppe mennesker til en annen, fra én måte å tenke på til en annen. Fremfor alt, midt i verdens problemer, kaller Jesus oss til å komme til ham og hvile i hans kjærlighet, en kjærlighet som er gitt hele verden (Mt. 11,28).  

2. Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring, snakker om menneskelig lidelse som gamle krefter som virker i verden: krig, død, sykdom og sult. Som Kirkenes verdensråds generalforsamling samlet i Karlsruhe i 2022 er vi klar over hvordan disse kreftene virker i verden i dag. I kjølvannet av dem følger urettferdighet og diskriminering, hvor de som har makt ofte bruker den til å undertrykke andre i stedet for å inkludere og bygge rettferdighet og fred. 

3. Både enkeltpersoner, folk og land står ansikt til ansikt med katastrofer som oppstår direkte av et uansvarlig og ødelagt forhold til skaperverket, noe som har ført til økologisk urettferdighet og klimakrise. Ettersom klimakrisen forverres, forverres også lidelsen fattige og marginaliserte mennesker lever i. 

4. Og likevel, mens vi fortsetter vår pilegrimsvandring sammen som Kirkenes verdensråds generalforsamling, har stemningen vært preget av forventning og håp, til og med glede, fordi ved Den hellige ånds kraft gjelder invitasjonen fra Kristus fremdeles alle, til og med hele skaperverket. 

5. “Kristi kjærlighet beveger verden mot forsoning og enhet». Som svar på ropene fra alle som lider, tvinger denne kjærligheten oss til å komme til Kristus i solidaritet, og til å reagere og handle for rettferdighet. Vi er kalt sammen for å forsones i Guds kjærlighet, og for å være vitner om denne kjærligheten, slik den er åpenbart i Kristus (1. Joh. 4, 9 – 11). 

6. Forsoning er en bevegelse mot Gud og mot hverandre. Den innebærer å være rede til å lytte til Gud og til hverandre. Den er en omvendelse i hjertet, fra egoisme og likegyldighet til inkludering og tjeneste, mens vi erkjenner at vi er gjensidig avhengige av skaperverket. Selv om vi ønsker av hele vårt hjerte å tjene Gud og vår neste, bekjenner vi at vi har feilet, vært uenige, og noen ganger gått i motsatt retning. Vi bekjenner at vi trenger den forvandlende kraften i Kristi kjærlighet for å bevege oss mot en verden som virkelig er forsonet og samlet til én. 

7. Vi kristne, og de strukturene vi har bygd, har vært medskyldige i overgrep mot andre. Vi må vende om og bli med i denne bevegelsen for forsoning. I møte med krig, ulikhet og synd mot skaperverket i dag, kaller Kristi kjærlighet oss til omvendelse, forsoning og rettferdighet. 

Vår vandring sammen 

8. Midt i alt vårt mangfold har vi under generalforsamlingen på nytt lært at det finnes en pilegrimsvandring mot rettferdighet, forsoning og enhet som vi må gå sammen. 

Ved å komme sammen i Tyskland har vi lært om krigens kostnader og om muligheten for forsoning, 

Ved å høre Guds ord sammen gjenkjenner vi vårt felles kall, 

Ved å lytte til hverandre og snakke sammen blir vi nære naboer, 

Ved å sørge sammen åpner vi oss opp for hverandres smerte og lidelse, 

Ved å arbeide sammen blir vi enige om felles handling, 

Ved å feire sammen tar vi del i hverandres gleder og håp, 

Ved å be sammen oppdager vi rikdommen i våre tradisjoner og smerten over vår splittelse. 

“Gå ut i hele verden”  

9. Helt fra tiden da Jesus fôr opp til himmelen, og til og med i dette øyeblikk, gir Kristus utrettelig dette budet til oss alle, om å følge ham.  

10. Ettersom forsoningen bringer oss nærmere Gud og hverandre åpner den veien mot en enhet grunnlagt i Guds kjærlighet. Som kristne er vi kalt til å bli i Kristi kjærlighet og til å være ett (Joh. 17). En slik enhet, som er en gave fra Gud og som vokser frem av forsoning og er grunnlagt i hans kjærlighet, setter oss i stand til å møte kritiske utfordringer i verden. Vi finner styrke til å handle i den enheten som er grunnlagt i Kristi kjærlighet, fordi den gjør oss i stand til å forstå hva som er nødvendig for fred, til å forandre uenighet til forsoning, og til å arbeide for at den levende planeten vår kan heles. Kristi kjærlighet vil holde oss alle oppe i oppgaven med å ta vare på alle og overvinne ekskludering.  

11. Vi har følt på en slik kjærlighet mens vi har vært samlet fra 352 medlemskirker, og sammen med våre økumeniske partnere, venner fra andre tros- og livssynssamfunn, og fra alle verdensdeler, for å søke enhet i mangfoldet vårt. Sammen har vi lyttet til stemmer som ofte er marginaliserte i verden: kvinner, unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og urfolk. 

12. Vi lengter etter en enda bredere bevegelse, etter forsoning og enhet for hele menneskeheten, ja, for hele universet. Dette er en enhet hvor Gud skaper rettferdighet, et sted med likhet for alle, en enhet som skaperverket kan fornyes og styrkes gjennom. Vi stoler på Kristi kjærlighet mens vi handler og står opp for klimarettferdighet. Vi stemmer i med generalforsamlingen i Amsterdam i 1948, som sa at “krig er det motsatte av Guds vilje». Og vi beklager at vi er nødt til å gjenta en slik en uttalelse. 

13. Under generalforsamlingen vår har vi brukt mange ord, men ut fra disse har vi formet et nytt forsett. Nå ber vi om Guds hjelp til å forvandle våre forpliktende ord til handling. Vi forplikter oss på å jobbe sammen med alle mennesker av god vilje. Mens vi reflekterer over arbeidet vårt i Karlsruhe inviterer vi alle til å være pilegrimer sammen. For i Kristus vil alle ting bli nye. Hans kjærlighet som er åpen for alle, også for de siste, de minste og de fortapte, og som er gitt for alle, kan bevege oss og sette oss i stand til en pilegrimsvandring for rettferdighet, forsoning og enhet. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!