Norges Kristne Råd oppfordrer til bønn for situasjonen i Ukraina

Tirsdag gikk Norges Kristne ut med en oppfordring til bønn for situasjonen i Ukraina.  

– I dag og i dagene framover ber vi spesielt for situasjonen i Ukraina og for landets innbyggere, oppfordret generalsekretær Erhard Hermansen. 

«Hellige treenige Gud, du som er verdens opprettholder og frelser. Vi ber for situasjonen i og omkring Ukraina. Vi ber om innsikt, mot og handlingskraft hos politikere og ledere til å gå fredens vei. At de gjør det de kan for å deeskalere konflikten og finne fram til levelige og fredelige løsninger for begge parter. Styrk enheten mellom mennesker, folk og stater. Og vær nær alle mennesker som befinner seg i det konfliktrammede området, at de erfarer verdens solidaritet og din kjærlighet og nærhet, Gud. Hjelp oss alle å jobbe for fred og forsoning. Jesus Kristus, vår befrier, kom med din ro til våre urolige hjerter. Kom med din fred. Amen.» 

På vegne av Norges Kristne Råd og kirkene i Norge har styreleder Berit Hagen Agøy og generalsekretær Erhard Hermansen i formiddag tatt kontakt med Ukrainian Council of Churches (UCCRO) og Det Ukrainske Bibelselskapet. «Kirkene i Norge er alvorlig bekymret for befolkningen i Ukraina. Dere er i våre tanker og bønner. Vi ber om fred i Ukraina. Må Gud trøste dere og gi dere styrke i disse vanskelige tider», sier de.  

I dag gikk UCCRO ut med denne appellen:

UCCRO Appeal on Russia’s military aggression against Ukraine

I går skrev UCCRA dette brevet til president Putin:  

Ukrainian Council of Churches calls on President Putin to stop the war

Kirkenes verdensråd ber om umiddelbar stans i krigshandlingene i Ukraina:

WCC calls for an immediate end to the current armed hostilities

Konferansen av Europeiske kirker fordømmer overgrep, oppfordrer til fred, inviterer til bønn:

CEC together with global Christian organisations condemns assault, calls for peace, invites to prayer

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!