Bibeldagen 2022 – Bibler til Ukraina

I Ukraina står Bibelen og Bibelselskapets arbeid i en særstilling. Stadig flere ukrainere søker til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor. Bibelselskapet forsøker å imøtekomme de mange henvendelsene fra sykehus, skoler, militæret og andre institusjoner i samfunnet – alle vil ha bibler.

Ukraina står fokus på Bibeldagen 12.-13. februar.

Menighetens årlige feiring av Bibelen

Generalsekretær Erhard Hermansen, Norges Kristne Råd.

Bibeldagen er menighetenes årlige feiring av Bibelen, og en anledning til å rette oppmerksomheten mot bibelmisjonsarbeidet i verden.

– I kirken er det lang tradisjon for å bruke denne dagen til å minne om hva Bibelen har betydd og betyr for oss som kirke, land og folk, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Han peker på det verdifulle arbeidet Bibelselskapet gjør for å oversette og produsere bibler.

– Det gjør det mulig for mennesker i hele verden å lese og forstå Bibelen på eget språk. Bibelen er en bok som engasjerer og som det er vanskeleg å holde seg nøytral til. Den har formet kulturen vår.

Bibelens plass i Ukraina

Anatoliy Raychenets: – Det arbeidet Bibelselskapet har gjort i alle år her er mektig.

Under et webinar i regi av Bibelselskapet anledning bibeldagen møtte vi Anatoliy Raychenets, assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap, i samtale med bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Guds ord vender ikke tomt tilbake. Det påvirker tankegang, livsstil, mellommenneskelige forhold. Ukraina har alltid vært rik på kristen tro.

Anatoliy Raychenets, assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap

Han forteller om hvor viktig den nye oversettelsen er for folk – en oversettelse de kan lese.

– Mange har kommet til tro etter å ha fått bibelen, sier han – og fremhever hvor mye det har å si i denne prekære situasjonen hvor familier og samfunn er så sterkt berørt av covid.

– Det var hardt å se hvordan man sorterte: De som hadde sjans til å overleve ble brakt til sykehus, de andre kjørte sjukebilen fra. Alt dette har medført at mange har tenkt på tro og evige verdier, sa Raychenets.

Han peker på tider der mange skrev bibelen for hånd – som hans far mens han satt i fengsel – og viser til hvilke muligheter vi har i dag vs. da man skrev det selv.

– Bibelselskapet har sendt så mange bibler hit etter at Sovjet gikk i oppløsning. Det arbeidet bibelselskapet har gjort i alle år her er mektig – Guds ord vender ikke tomt tilbake. Det påvirker tankegang, livsstil, mellommenneskelige forhold.  Ukraina har alltid vært rik på kristen tro.

På Bibeldagen:

  • Feirer vi det Bibelen betyr, og har betydd, for oss som kirke, folk og land.
  • Gir vi vår gave til land der Bibelen ikke er like lett tilgjengelig som hos oss.
  • Ber vi for bibelarbeidet ute og hjemme.

Pengene som samles inn på Bibeldagen 2022 vil gå til:

  • Ord om håp. Bibelen i møte med vold i hjemmet og menneskehandel.
  • Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina.
  • Bibelutgaver for barn og ungdom.
  • Ferdigstillelse av oversettelsen av Bibelen til moderne ukrainsk.

Les mer og finn ressurser til Bibeldagen hos Bibelselskapet!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!