Er bønn for klimaet politisk propaganda eller bønn om daglig brød?

Jeg leste i Klassekampen 17.11.21 at Sylvi Listhaug (Frp) ber kirken slutte å oppføre seg som et politisk parti.[i] I Dagbladet 22.11.21 hevder Listhaug at kirken er blitt en «propagandamaskin for venstresida».[ii] Har hun et poeng?

Mette Borchgrevink, jurist og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, avd Oslo og omegn.

Bakgrunnen for disse påstandene var at Kirkemøtet 16.11.21 oppfordret regjeringen til å lytte til anbefalinger fra IEA om å stanse oljeleting. [iii]

Det ble også laget tre forslag til bønner foran klimatoppmøtet i Glasgow. Også dette reagerte Listhaug på.

Her er utdrag fra en av klimabønnene:

«Vi ber for din verden, Gud, vår skaper og opprettholder – for alt som klimakrisen truer med å ødelegge og for alle som rammes av klimaendringene. Vern om naturen og det myldrende artsmangfoldet. Vern om oss mennesker og alle våre medskapninger…» [iv]

Global oppvarming er kanskje den mest dramatiske trusselen mot livsgrunnlaget til menneskeheten. Bare kraftfulle tiltak nå kan hindre katastrofale konsekvenser for fremtidige generasjoner. Både det Internasjonale Energibyrået (IEA) og FNs klimapanel har understreket alvoret og bedt alle land om å slutte å lete etter nye oljefelt. Men også kirkesamfunn over hele verden har engasjert seg:

«… alle, uansett tro og livssyn, om å prøve å lytte til planetens skrik»

Den katolske kirken, den ortodokse kirken og den anglikanske kirken har fotfeste i store deler av verden og ser hvilke konsekvenser klimakrisen har allerede i dag. I september 2021 oppfordret kirkelederne fra disse kirkene «alle, uansett tro og livssyn, om å prøve å lytte til planetens skrik», og de ber folk tenke etter hva slags verden man etterlater fremtidige generasjoner.[v] Den norske kirke er i godt selskap ved sin forbønn for skaperverket.

Er det politisk virksomhet å be regjeringen om å lytte til ekspertene i IEA og å be for alle som rammes av klimaendringer?

Ifølge Wikipedia kommer begrepet politikk fra det greske ordet «politikos», og «handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt[vi]  Klimabønnene er formulert som forbønn for andre. Dette er en omsorgshandling. De handler ikke om direkte fordeling av goder og byrder ved «bruk av makt». På sikt fører de forhåpentligvis til en mer rettferdig fordeling av goder og byrder i samfunnet.

I Bibelens andre skapelsesberetning tok Gud mennesket »og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den» (1. Mosebok 2:15.) Dette illustrerer forvalteransvaret som mennesket har for medmennesker og skaperverket. Kirkemøtets omsorg for skaperverket og for kommende generasjoner er godt fundamentert i både Bibelen og tradisjonen.

Klimabønnene bør tolkes som en bønn for det daglige brød for generasjonene som kommer etter oss.

I bønnen «Fader vår» ber vi for vårt daglige brød. Klimabønnene bør tolkes som en bønn for det daglige brød for generasjonene som kommer etter oss.

IEA´s oppfordring er basert på vitenskapelig ekspertise. Er ikke Kirkemøtets oppfordring til regjeringen om å lytte til IEA, nettopp å be for både vårt daglige brød, og ikke minst for våre etterkommeres daglige brød? En en slik oppfordring å være propagandamaskin for venstresida, slik Listhaug påstår?

Kirkens oppgaver er definert gjennom to tusen år, og etter den katolske tradisjonen skal kirken både forvalte sakramentene og drive sjelesorg, samt gå i forbønn. De kontemplative klostrene har bønn og forbønn som sine viktigste oppgaver. Bønn og forbønn for andre er en viktig del av messen. For meg som katolikk er forbønn en viktig omsorgshandling. De kontemplative klostrene ser jeg som kraftsentre som bærer oss alle gjennom sine forbønner.

Det er ikke noe nytt at kirken viser omsorg og ansvar for skaperverket; for mennesker, dyr og natur.

Det er ikke noe nytt at kirken viser omsorg og ansvar for skaperverket; for mennesker, dyr og natur. Frans av Assisi (1182-1226) har personliggjort denne omsorgen. Han viste oss, på mange måter, sammenhengen vi mennesker hører hjemme i. Flere paver har fulgt opp, blant annet pave Frans, som publiserte encyclikaen Laudate Si (24.5.2015[vii]) som oppfordret til å «avslutte forbrenningen av fossile energibærere[viii]

I tillegg har vi nå uttalelsen fra paven, den ortodokse kirken og den anglikanske kirken 7.9.2021. Kanskje Listhaug synes at disse kirkesamfunnene også opptrer som politisk partier – eller er «propagandamaskin for venstresida»?

Kirkemøtets oppfordring til Regjeringen om å avslutte leting etter olje og gass på norsk sokkel står i solid internasjonal kirkelig tradisjon. Heldigvis viser kirkene omsorg, ikke bare for sjelene våre, men også for vårt felles hjem, planeten, og for våre etterkommeres daglige brød.

I et slikt perspektiv er Listhaugs påstand urimelig, når hun hevder at Kirkemøtet «oppfører seg som et politisk parti» og en “propagandamaskin for venstresida» når det oppfordrer Regjeringen til å lytte til anbefalinger fra IEA. Dette er drøye påstander fra en partileder som smykker seg med kors rundt halsen, og som derfor ikke burde være ukjent med forbønn for andre. 

Jeg er oppriktig bekymret for hva slags klode mitt barnebarn Johanne (18 måneder) skal vokse opp på og hvordan klimaet vil komme til å være når hun blir gammel. Mitt klimaengasjement er rotfestet i et ansvar overfor fremtidige generasjoner. Jeg er derfor aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Uttalelsene fra Kirkene, Den katolske kirkens engasjement og våre forbønner, gir meg håp for mitt barnebarn. Håp, – tross alt.


[i]

https://klassekampen.no/utgave/2021-11-17/ber-om-oljestans (betalingsmur)

[ii] https://www.dagbladet.no/nyheter/ut-mot-kirken—sprott-og-trist/74657867

[iii] https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/klimagrep%20fra%20kirkemøtet/

[iv] https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv2/forbønn%20for%20klimatoppmøtet/

[v] https://www.vl.no/nyheter/2021/09/07/paven-og-andre-kirkeledere-ber-om-klima-handling/

[vi] https://no.wikipedia.org/wiki/Politikk

[vii] https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

[viii] https://no.wikipedia.org/wiki/Laudato_si

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!