Rapportlansering: «Kirkene sammen – i enhet og ulikhet»

Norges Kristne Råd (NKR) lanserer rapporten: «Kirkene sammen – i enhet og ulikhet. En studie av holdninger til lokalt økumenisk samarbeid i Norge.» Lansering fredag 21 januar kl 12-13:30 på Kirkens Hus i Oslo.

Følg lansering på Facebook-eventen her!

Se hele rapporten!

På lanseringen presenteres rapporten av Nordic Navigation ved Sindre Olafsrud, etterfult av panelsamtale, ledet av Tarjei Gilje (Dagen), med innledning av Ingrunn Folkestad Breistein (Ansgar høyskole). Panelet består av Egil Svartdahl (Pinsebevegelsen), Anne Mari S. Topland (Frikirken), Jan Otto Myrseth (Den norske kirke), Josef Ottersen (Den katolske kirke).

Nybrottsarbeid

Norges Kristne Råd og Nordic Navigation har i over ett år arbeidet med en omfattende kartlegging av holdninger til økumenikk i kirke-Norge. Målet med prosjektet var å styrke forståelsen av det økumeniske landskapet i Norge og å gi NKR bedre forutsetninger for å vurdere hvilke områder man skal fokusere på de neste årene.

– Kartleggingen er et nybrottsarbeid i norsk og europeisk økumenisk sammenheng, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR.

Kartleggingen har omfattet 17 av NKR sine 24 medlemssamfunn, med både en kvantitativ og en kvalitativ del.

To hoveddeler

Rapporten har to hoveddeler:

  • Undersøke lokale kjennetegn på økumenikk i norsk kirkelig sammenheng i dag. Dette inkluderer grad av kjennskap til og holdninger til økumenisk arbeid, samt grad av deltakelse i det norske kirkelandskapet.
  • Faktorer som hindrer eller styrker økumenisk arbeid. Utvalget i spørreundersøkelsen var hovedprest/pastor og leder for menighetsråd/eldsteråd i alle menigheter i alle kirkesamfunnene som er medlem i Norges Kristne Råd.

2 502 personer fikk en henvendelse i perioden april – juni 2021. Av disse var det 905 personer som fullførte undersøkelsen, noe som representerer 36,2% av utvalget. Videre har vi foretatt kvalitative intervjuer, samt hatt fokusgrupper og eksterne som har vært med i alle stadiene av undersøkelsen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!