Vedvarende utfordringer for verdens yngste land

På dagen i dag, 9 juli 2021, er det ti år siden Sør-Sudan fikk sin uavhengighet. Samtidig er det lite å juble for ved tiårsmarkeringen av den yngste nasjonen i verden. Sammen med en rekke organisasjoner og aktører (The Ecumenical Network of South Sudan) oppfordrer Norges Kristne Råd til fortsatt bønn og støtte for landet.

Da den revitaliserte fredsavtalen fra 2018 ble iverksatt senhøstes 2019 var det mange som hadde lovord om Sør-Sudans framtid. Et land med stort potensiale med mye dyrkbar mark, frodige skoger, tilgang til vann og ulike naturressurser som mulig kaffebønnedyrking osv. 

Imidlertid har progresjonen virkelig stagnert siden fredsavtalen ble inngått. Avtalen er fremdeles gjeldende, men den har periodevis ikke blitt overholdt av ulike aktører i Sør-Sudan. Dette har ført til grove voldshandlinger og store sivile lidelser i forskjellige deler av landet. Det har også rammet kirkelig ansatte, humanitærarbeidere, fredsarbeidere og menneskerettighetsaktivister. Drap, seksuelle overgrep, kidnapping av barn og hungersnød har ført mange mennesker på flukt internt i landet, men også ut over landegrensene. Opp mot 8,3 millioner mennesker trenger nå humanitær hjelp i landet. 

Når vi idag markerer ti års uavhengighet, smerter det å si at det er lite å feire. Det er en virkelig vanskelig tid for oss, befolkningen i Sør-Sudan. Hjertene våre fortsetter å skrike av smerte, kvaler, uro, fortvilelse og elendighet mens liv går tapt hver dag i hvert hjørne av landet, sier Sør-Sudan Kristne Råd i en uttalelse.

Parallelt med dette er Sør-Sudan et av landene sør for Sahara som har blitt hardest rammet av COVID-19. Dette kombinert med flere gresshoppeinvasjoner, flom og tørke gjør at Sør-Sudan akkurat nå står ovenfor en av de verste sultkatastrofene i verden. 

Midt oppi dette startet arbeidet i mai med å utarbeide den endelige grunnloven til den unge nasjonen. Når vi vet hvilke utfordringer landet har stått og står ovenfor, forstår vi også at denne prosessen er svært sårbar. Den fordrer ikke bare enhet mellom landets innbyggere og aktører, men også at vi som er på utsiden, det internasjonale samfunnet, står sammen om å støtte landet med å stable på beina en god, gjennomarbeidet og rettferdig grunnlov. Vi ber derfor om at denne prosessen skal tuftes på rettferdighet, frihet, likhet og verdighet, og bringe politisk og økonomisk frigjøring til sørsudanere.   

I tillegg er det av ytterst viktighet at de aktørene som ikke har signert fredsavtalen fra 2018 blir oppmuntret til å gjøre nettopp dette. Her må også militæret i landet samordne seg for å skape enhet mellom folkegruppene og i de ulike lokalsamfunnene. Den skjøre fredsavtalen er en av de bærende strukturene for landet akkurat nå, derfor må flest mulig oppmuntres til å signere og binde seg til denne for at en skal kunne oppnå varig fred og stabilitet. 

Erhard Hermansen i Sør-Sudan i 2019

Vi oppfordrer alle parter bak den revitaliserte fredsavtalen om å iverksette denne, omfavne fred, la volden opphøre og løse ulikheter på fredelige måter. Her kan, og vil kirken spille en viktig rolle i landet, sier generalsekretær Erhard Hermansen. 

Det sørsudanske Kristne Rådet har utarbeidet en handlingsplan for fred, og en strategi for å adressere de opprinnelige årsakene til konfliktene vi ser i landet. Gjennom lobbyvirksomhet, nøytrale forum, og helbredelses- og forsoningsarbeid er kirken tett på landets befolkning. Dette krever økonomisk bistand fra verdenssamfunnet, og er noe Norges Kristne Råd oppfordrer sivilsamfunn og myndigheter til å støtte i høyeste grad. 

Det neste tiåret må ikke være nok et tapt tiår. Vi har en mulighet nå til å redde folket vårt fra nød slik at de kan opprettholde levebrødet sitt. I dette andre tiåret må vi stoppe selvsabotasje av vår kollektive fremtid og velstand. Vi må reflektere over hva som gikk galt det første tiåret etter uavhengigheten, lære av disse erfaringene og forsterke det generelle kollektive ansvaret vi har for denne generasjonen slik at vi sammen kan befri landet vårt fra de nåværende vanskelighetene. Aldri mer skal vårt folk være nådeløse ofre for våre egne henders verk, sier Sør-Sudan Kristne Råd.

 

Vi avslutter med en bønn som du kan være med å be over situasjonen i Sør-Sudan: 

Bønn for fred i Sør-Sudan 

Gud, kjærlighets og barmhjertighets Far, i dag husker vi på våre brødre og søstre i Sør-Sudan. Alt håp om et liv i verdighet i en uavhengig ny stat ser ut til å svinne hen.

Med sorg bringer vi vår smerte framfor deg, at i stedet for fred og forsoning, overskygger grusomheter, hat og vold hele landet.

Det er din vilje at alle mennesker skal leve i harmoni, fred og enhet, derfor ber vi deg om å gi nasjonen Sør-Sudan en tilgivelses- og forsoningens  Ånd, slik at den kan overvinne de onde åndene bak krig og egoisme.

Gi alle som er i ledende posisjoner i staten og samfunnet din guddommelige visdom til å fremme respekt, rettferdighet og sann forsoning, slik at folket i Sør-Sudan kan nyte et liv i overflod.

Fjern alle sperrer som hindrer at din vilje blir gjort. Styrk oss alle; folket i Sør-Sudan og hele den økumeniske familien, slik at vi ikke mister håpet, men kan være håp- og fredsbærere for landet og i landet.

Vi ber om dette ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!