Den langsomme vandringen

Erhard Hermansen

Under Frikirkens synodemøte (kirkemøte) tidligere denne måneden inviterte synodeformann Jarle Skullerud til «Langsom vandring», en vandring inn i den skjøre stillheten – og den skjøre samtalen. Jo lenger vi går sammen, jo mer har vi felles. Jo mer vi lytter til hverandre, jo mer har vi felles, sa han.

I 2018 gav Norges Kristne Råd ut heftet «Hvordan samtale om vanskelige temaer i kirkelig sammenheng». Heftet og metodikken som beskrives var resultatet av nesten ett og et halvt års økumenisk dialogsamtale om likekjønnet ekteskap.

Diskusjon om likekjønnet ekteskap har utfordret relasjonene både innad og mellom kirkesamfunn, både i Norge og internasjonalt. Enkelte kirkesamfunn har stått i fare for å bli splittet. Andre kirkesamfunn har sluttet å forholde seg til hverandre. Og innad i kirkesamfunn har prester og talere blitt utestengt, samarbeidsrelasjoner blitt vanskelige, og menigheter splittet.

Når enheten utfordres, er det viktig å finne verktøy som kan hjelpe oss som troende å i alle fall høre på hverandre, lytte bakenfor ordene, og gjøre det som er i vår makt og ved Guds hjelp, for å unngå splittelse.

– Erhard Hermansen

Verktøy når enheten utfordres

Når enheten utfordres, er det viktig å finne verktøy som kan hjelpe oss som troende å i alle fall høre på hverandre, lytte bakenfor ordene, og gjøre det som er i vår makt og ved Guds hjelp, for å unngå splittelse. Ikke for å dekke over uenighet, eller for å holde sammen for enhver pris. Men for å se om det går an å forsones, om det går an å forstå hverandre på en måte som gjør det mulig å fortsatt se på de andre som søsken i troen, og kanskje finne noe som bærer og kan holde kirken sammen, som én kropp i Kristus.

En av deltakerne uttrykte det slik: «I denne dialoggruppen har vi tatt hverandre på alvor og lyttet fremfor å diskutere. Søkt innsikt heller enn å overbevise. Det har gitt rom til hele mennesket uansett ståsted i disse spørsmålene. Jeg har opplevd å bli forstått, og har samtidig også forstått andre bedre. God tid til å prate, tydelige regler for samtalen og tillit til hverandre og prosessen samt god møteledelse, er noen nøkkelelementer slik jeg ser det.»

Det var den langsomme vandringen sammen som førte dit.

Når vi bruker tid med hverandre …

Erhard Hermansen

Når vi bruker tid med hverandre forstår vi hverandre bedre, vi blir tryggere på oss selv, vi ilegger ikke andre motiver eller meninger de selv ikke kjenner seg igjen i og vi skaper tillit og åpenhet.

– Erhard Hermansen

Når vi bruker tid med hverandre forstår vi hverandre bedre, vi blir tryggere på oss selv, vi ilegger ikke andre motiver eller meninger de selv ikke kjenner seg igjen i og vi skaper tillit og åpenhet.

Om et par uker legger jeg ut på pilegrimsvandring fra Dombås til Trondheim, det gleder jeg meg til. For en pilegrimsvandring er en unik mulighet for stillhet, så vel som fellesskap i og rundt den gode samtalen – der vi har en felles opplevelse av å være på vei – og den veien går vi sammen. Om vi går i stillhet eller i samtale vil landskapet åpne opp for nye perspektiver, og gi utsikt til innsikt! Det skjer noe med oss mens vi går, og opplevelsen kan være en vitamininnsprøytning for både for troslivet og for kropp og sjel.

I «lyden av skjør stillhet» var det profeten Elia møtte Gud. I denne skjøre stillheten skal vi få vandre, bli bedre kjent med Gud, oss selv og våre medvandrere.

Teksten sto på trykk i Dagen-spalta IFokus 1. juli 21

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!