Status å fly minst?

Status å fly minst?

«Gud har gitt oss ansvaret for å beskytte og utvikle jorden på hans vegne. Herredømmet er gitt oss som ansvarlige tjenere, ikke ødeleggende herskere.» John Stott AV Thor Haavik Jeg lider av en avhengighet som jeg ikke klarer å slutte med. I hjerte og hjerne vil jeg så...
Treet og kalven

Treet og kalven

En julehistorie, av Elisabet Breen, teolog og ØkuBlogg-ens opphavskvinne. Det var en gang en liten gutt som samlet på dyr. Til jul ønsket han seg flere dyr. Og denne julen fikk han en ku og en kalv i metall, begge malt i skinnende gull. Gutten strålte av glede....
Å være en venn av livet

Å være en venn av livet

Av Sindre Skeie, prest og doktorgradsstipendiat Sindre Skeie. «Mitt ønske er å besynge skjønnheten og gleden som krigen truer med å utslette. Krigeren lytter gjerne til gjøkens rop og lerkens triller. Og slik som disse livsgledens bevingede budbærere aldri lar seg...
Enklere liv

Enklere liv

Elisabet Breen Nøysomhet med gudsfrykt er en stor vinning 1.Tim 6:6 I skrivende stund er det ekstremflom i Pakistan og 10 millioner hjem står under vann. For fire år siden var det ekstremtørke i vårt eget land. Avlinger sviktet, småbønder måtte gi opp. De siste 30 år...