Ikkevoldsprisen til Rosendorf Joys

– Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King Jr. vil vi oppmuntre og støtte dette, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen 2022 mener at Ingrid Rosendorf Joys i sin måte å lede Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn på står midt i denne tradisjonen.

I begrunnelsen til komiteen heter det:
– I en tid med mye utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme er STL blitt en plattform for å forebygge utenforskap, en plattform som kan bringe parter i konflikt sammen, og en plattform for interreligiøst arbeid for bærekraftig fred mellom sosiale grupper i Norge. Dette arbeidet har forbygget og forhindret utrykk for voldelig ekstremisme som vi har sett i mange land i Europa og andre steder.

Eksempelvis, ved enhver anledning hvor det oppstår spenninger knyttet til muslimske grupper i Norge, sikkerhet for norske jøder, etterarbeid knyttet til den type radikalisering og vold vi var vitne til 22 juli 2011, har STL klart å fremstå som relevante, og har gjennom tillit kunne tilrettelegge for prosesser som har bidratt til likeverd og samhold.

Komiteen understreker at Joys har stått i denne tradisjonen lenge før hun begynte i STL. Nominasjonskomiteen er stolte over å kunne tildele ikkevoldsprisen 2022 til Ingrid Rosendorf Joys. Komiteen var denne gangen ledet av styreleder ved Oslofjord Folkehøgskole Billy Taranger.

Om prisen
Det er Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn i fellesskap som deler ut Ikkevoldsprisen. Prisen er på 30.000 kroner og et synlig minne, og deles ut i forbindelse med markering av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole i Bærum fredag 22. april kl. 12.00.

– Jeg er stolt over at Martin Luther King Jr. i 1964 besøkte skolen vår, sier rektor Kristina Sletten Andersen ved Oslofjord Folkehøgskole og gleder seg over at Ikkevoldsprisen deles ut på skolen. Skolen har markert Kingdagen i mange år, og siden 2015 har Ikkevoldsprisen blitt delt ut ved skolen.

For mer informasjon kontaktes informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl, 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Prismottaker Ingrid Rosendorf Joys, 402 15 133, ingrid@trooglivssyn.no

https://baptist.no/king/ikkevoldsprisen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!