– Trening i uenighetsfellesskap

Spørsmålet «Krenker «cancel culture» norske idealer?» var utgangspunktet for debatten Norges Kristne Råd arrangerte i samarbeid med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn for fullsatt sal på Arendal bibliotek, torsdag formiddag.

PANELDELTAKERNE: Frank Rossavik, Esben Ottosen, Ingrid Joyce, Hanne Bjurstrøm, Olea Norset, Øystein Gjerme, Erhard Hermansen, Adele Matheson Mestad og Tarjei Gilje.

– Jeg tror i hovedsak at mye kan løses gjennom trening i uenighetsfellesskap. Det handler om å lære seg å møte ting med mer nysgjerrighet, sa Adele Matheson Mestad, Direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter.

Denne «konklusjonen» kom som svar på spørsmålet fra ordstyrer, Dagen-redaktør Tarjei Gilje, om hvilke verktøy vi har for å ivareta ytringsfriheten i den offentlige debatten.

I det hele ble det en god prinsippiell debatt hvor man fikk luftet ulike perspektiver av å bli utestengt og boikottet, og hvilke idealer som faktisk skal være gjeldende i Norge.

Når man boikotter noen før man i det hele tatt har snakket sammen, så kommer man ingen vei. – Mange sier for tidlig at «vi vil ikke snakke sammen», kommenterte Øystein Gjerme.

Selvsensur – en utfordring

Fullsatt sal i Arendal bibliotek, i tråd med koronarestriksjoner.

Gjennom panelsamtalen ble det også pekt på at selvsensur er en alvorlig utfordring for kristne i Norge i dag. Kommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, mente at det er for få konservative kristne stemmer i Norge i dag, samtidig parerte Bjurstrøm med at det er en kjensgjerning at man står i fare for å bli diskriminert på jobbmarkedet om man har vært en aktiv kristen. Mange kristne har f.eks. bedt Dagen om å få fjernet artikler om de som har stått i avisen, og andre toner det kristne innholdet i CV’en veldig ned av frykt for at de ikke skal bli inkalt til jobbintervju dersom arbeidsgiver får se noe av kristent innhold.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sa mot slutten at vi kanskje er for lettkrenkte, at vi må jobbe for at ikke alt skal oppfattes som krenking.

Dette kunne også de andre deltakerne enes om i paneldebatten om «cancel culture», under Arendalsuka torsdag.

Her kan du se hele debatten!

Deltakere i panelet:

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud.

Frank Rossavik, Kommentator, Aftenposten

Adele Matheson Mestad, Direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter

Øystein Gjerme, Leder for Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt, Pinsebevegelsen

Esben Ottosen, Informasjonsleder, NLM

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!