Visjons- og inspirasjonsdager – Kirke på nye måter

Kunne en visjons- og inspirasjonsdag rundt temaet kirke på nye måter være nyttig der du bor? Vi kommer gjerne på besøk for å bidra til gjennomføring av en lokal visjons- og inspirasjonsdag sammen med dere.

På slike dager spør vi hverandre hvordan vi kan være kirke på nye måter her i denne settingen. Innledningsvis ser vi på de grunnleggende prinsippene som vi blant annet kjenner fra Fresh Expressions of Church. Der hovedperspektivet vårt er ønsket om å være med i Guds misjon (missio Dei), og der det å oppdage og se hva Gud allerede gjør lokalt er avgjørende. Denne dagen vil ikke i så stor grad handle om hvordan vi kan få mennesker til å oppsøke kirken eller delta på allerede etablert aktivitet, men heller hvordan vi kan ta med oss kirken (ikke bygningen), det gode budskapet og Guds nåde ut blant mennesker der vi bor. For den etablerte kirken handler dette også om å være villig til å utruste og sende mennesker ut for å være kirke blant mennesker i nabolaget eller på arbeidsplassen.

Kirken og Guds rike trenger at det nye og det tradisjonelle kan heie hverandre frem og gi hverandre ny kraft og nytt liv. Trolig vil vi oppdage at Gud både har stor omsorg for sin kirke og samtidig en brennende kjærlighet for alle de han søker og som ennå ikke har funnet sin plass i kirken slik vi kjenner den. Hvordan kan dette se ut der du bor? Hvilke mennesker vil dere aldri kunne nå om en forsetter som nå?

Et viktig perspektiv i dette er også å spørre seg om hva som kan være naturlig å gjøre sammen med andre kristne eller andre kirker der vi bor. Kanskje opplever du/dere at dere står alene og mangler nødvendig kraft og ressurser til å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer. Da kan det være godt å kunne komme sammen med andre kristne brødre og søster å lytte til hva Gud vil ha oss med på i fellesskap.

Norges Kristne Råd vil gjennom ressursgruppen for kirke på nye måter samarbeide om tilrettelegging og gjennomføringen av slike dager med kirkene både nasjonalt og lokalt. Det vanligste for denne typen dager vil være å ha et opplegg sammen på 6 timer der vi kombinerer inspirerende foredrag, erfaringsdeling/videoeksempler og gode gruppeprosesser. Vi ønsker først og fremst å møte lokale behov, noe som gjør at vi legger vekt på fleksibilitet rundt opplegg ut fra hva dere lokalt ønsker. Det er betyr at det også kan være aktuelt å legge opp til en kveldsøkt på 3-4 timer, eller et seminar på f.eks. 2 timer. Vår erfaring er at slike samlinger også er nyttig, men det vil være naturlig at en kommer lengre med en heldagssamling, enn med en mindre økt på f.eks. 2 timer.

Ta kontakt med prosjektleder for Kirke på nye måter Kjetil Sigerseth (e-post kjetil.sigerseth@norkr.no el. tlf. 924 47 755) for en prat og for at vi sammen kan finne ut hva vi kan bidra med der du bor.

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!